امروز
Skip Navigation Links

مجموعه سمينارهای دانشكده رياضی و علوم كامپيوتر

به اطلاع اعضاء محترم هيئت علمی و  دانشجويان  گرامی می رساند دانشكده رياضی و علوم كامپيوتر ، مجموعه سمينارهايی را در  4 گروه ذيل برگزار مي كند:

  • گروه آمار
  • گروه رياضي محض
  • گروه علوم كامپيوتر
  • گروه رياضي كاربردي

علاقه مندان مي توانند اطلاعات تكميلي و زمان و نحوه برگزاري را به تفكيك موضوع از فايل هاي ذيل دريافت نمايند.

برنامه زمانی گروه علوم كامپيوتر

برنامه زمانی گروه رياضی محض

برنامه زمانی گروه آمار

برنامه زمانی گروه رياضی كاربردی

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت