امروز
Skip Navigation Links

برگزاری دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور ریاست سازمان محیط زیست سرکار خانم دکتر ابتکار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر سورنا ستاری و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی سرکار خانم مهندس شاهدائی افتتاح شد.
جهت پیگیری اخبار کنفرانس کلیک نمایید.

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت