امروز
Skip Navigation Links

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys

     دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys از 13 بهمن ماه به مدت 45 روز (تا 25 ام اسفند) برقرار شده است. این پایگاه یکی از راهکارهای اطلاعات تخصصی و پیشرو در موضوع شیمی و تمامی موضوعات مرتبط با آن می باشد. این پایگاه تخصصی در برگیرنده شاخه های شیمی، مهندسی، علوم زمین شناسی، علوم مواد، زیست پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، علوم زیست محیطی و سایر زمینه هاست.

جهت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Reaxysکلیک نمایید. 

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت