امروز
Skip Navigation Links

تمدید دسترسی آنلاين و مستقیم به پايگاه های ScienceDirect و Scopus برای سال 2017

    دسترسی آنلاين و مستقیم به پايگاه های ScienceDirect و Scopus برای سال 2017 در دانشگاه صنعتي اميرکبير تمدید شده است. کاربران محترم علاوه بر استفاده در محیط دانشگاه می توانند با استفاده از راهنمای ایجاد vpn موجود در سایت کتابخانه مرکزی، در خارج از دانشگاه نیز از پایگاه ها استفاده نمایند.

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت