امروز
Skip Navigation Links

کارنامه پژوهش و فناوری دانشگاه

کارنامه پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر (1389-1393) ارايه شده است. دراین مستند تلاش شده تا تصویر دقیقی از فعالیت های 5 سال اخیر دانشگاه صنعتی امیر کبیردر حوزه پژوهش و فناوری در قالب عدد و رقم و منحنی ارائه گردد. از این اطلاعات برای تدوین دقیق اهداف راهبردی پژوهش و فناوری در دانشگاه و بدنبال آن هدف گذاری در سطح دانشکده ها و دیگر واحد های پژوهشی دانشگاه بهره گیری می شود. 

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت