امروز
Skip Navigation Links

دسترسی آزمایشی به مجموعه الکترونیکی انجمن مکانیک آمریکا ASME

    دسترسی دانشگاه صنعتي اميركبير به مجموعه الکترونیکی انجمن مکانیک آمریکا ASME ، تا پایان ژانویه 2018 بصورت آزمایشی برقرار شد.
   علاقمندان می‌توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

http://asmedigitalcollection.asme.org/

    همچنین کاربران گرامي دانشگاه صنعتي اميركبير می‌توانند با استفاده از سامانۀ وی‌‌پی‌اِن، خارج از محیط دانشگاه نیز  به این مجموعه دسترسی داشته باشند.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت