امروز
Skip Navigation Links

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات الکترونیکی انتشارات کمبریج

Cambridge University Press

    در راستای افزایش و بهبود دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطلاع رساني دانشگاه دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات الکترونیکی انتشارات کمبریج (Cambridge) شامل حدوداً 390 عنوان مجله تمام متن با استفاده از لینک ذیل برقرار کرده است:

https://www.cambridge.org/core

    همچنین کاربران گرامي دانشگاه صنعتي اميركبير می‌توانند با استفاده از سامانۀ وی‌‌پی‌اِن، خارج از محیط دانشگاه نیز به این مجموعه دسترسی داشته باشند.

راهنمای جستجوی پایگاه الکترونیکی انتشارات کمبریج

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت