امروز
Skip Navigation Links

کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشرElsevier

   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه با هدف روزآمدسازی اطلاعات اعضای محترم هیأت علمی و کلیه دانشجویان و پژوهشگران گرامی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشرElsevier  شامل: ScienceDirect, Scopus, Scival   با حضور مدرس ارشد این ناشر سرکار خانم دکترOzge Sertdemir   مینماید.

   زمان: ساعت  9 صبح تا 11  روز دوشنبه 96/9/20 سالن کتابخانه مرکزی

   علاقمندان جهت شرکت در کارگاه، مشخصات خود را به آدرس limaster@aut.ac.ir  ایمیل نمایند. 

 

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت