امروز
Skip Navigation Links

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برترین دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی کشور

در زمینه ثبت اختراعات خارجی

   گزارش جدید کانون پتنت ایران وابسته به معاونت علمی و فناوری­ های ریاست جمهوری در مورد آمار ثبت اختراعات خارجی تا دی ماه 1394 به چاپ رسیده است. در این گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سومین سال متوالی به عنوان برترین دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی کشور در زمینه ثبت اختراعات خارجی اعلام شده است.

    مطابق این گزارش بیش از 31 درصد کل اختراعات پذیرفته شده­ ی خارجی ثبت شده توسط دانشگاه­ ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

 

درضمن، در رتبه­ بندی جدید دانشگاه­های نوآور کشور نیز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 134/6 امتیاز به عنوان تنها مؤسسه­ ی علمی نوآور حاضر در سطح الف  انتخاب شده است.