امروز
Skip Navigation Links

جدیدترین رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی QS , Leiden

نظام رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن، یکی از نظام های دقیق و پیچیده رتبه‌بندی و بر پایه شاخص‌های کتاب سنجی و علم سنجی است. این نظام، هر ساله به رتبه‌بندی موسسات دارای بیشترین تعداد انتشارات در پایگاه WOS می‌پردازد. معیارهای کلی ارزیابی انتشارات موسسات در این نظام، "شاخص تاثیر" و "همکاری های علمی" است.

سنجه های مربوط به شاخص تاثیر به صورت زیر است:

  • شمار و نسبت انتشارات موسسه که در مقایسه با سایر انتشارات همان حوزه در سال مورد نظر، جزو 1 درصد انتشارات پراستناد هستند؛
  • شمار و نسبت انتشارات موسسه که در مقایسه با سایر انتشارات همان حوزه در سال مورد نظر، جزو 5 درصد انتشارات پراستناد هستند؛
  • شمار و نسبت انتشارات موسسه که در مقایسه با سایر انتشارات همان حوزه در سال مورد نظر، جزو 10 درصد انتشارات پراستناد هستند؛
  • شمار و نسبت انتشارات موسسه که در مقایسه با سایر انتشارات همان حوزه در سال مورد نظر، جزو 50 درصد انتشارات پراستناد هستند؛

سنجه های مربوط به شاخص همکاری علمی به صورت زیر است:

  • شمار و نسبت همکاری علمی موسسه با یک یا چند موسسه دیگر؛
  • شمار و نسبت همکاری علمی موسسه با کشورهای دیگر؛
  • شمار و نسبت همکاری علمی موسسه با بخش‌های صنعتی؛
  • شمار و نسبت همکاری علمی موسسه با سازمان‌های دیگر در فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتری؛
  • شمار و نسبت همکاری علمی موسسه با سازمان‌های دیگر در فاصله بیش از 5000 کیلومتری.

 

در رتبه بندی سال 2018 این نظام، تولیدات سال های 2013-2016 موسسات در پایگاه وب آو ساینس مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد دانشگاههای حائز رتبه کشور ایران در این نظام در سال جاری، 23 دانشگاه در بین 938 دانشگاه برتر جهان بوده است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 272 جهانی، بعد از دانشگاه تهران رتبه 2 کشوری را کسب نموده است. همچنین رتبه آسیایی این دانشگاه در سال 2018، 80 بوده است.

 


Amirkabir University of Technology in Leiden Ranking System, 2013-2018

 

نظام رتبه‌بندی کیو.‌اس نیز یکی از رتبه بندی های معتبر بین المللی است که هر ساله توسط مأسسه کاکرلی سایموندز در حوزه های موضوعی مختلف انجام می شود.

شاخص های مورد استفاده در این نظام شامل شهرت علمی، شهرت شغلی (دیدگاه کارفرماها درباره کیفیت کاری دانش آموختگان)، نسبت هیئت علمی به دانشجو، سرانه استناد به اعضای هیئت علمی، نسبت اعضای هیئت علمی خارجی، نسبت دانشجویان بین المللی است.


Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت