امروز
Skip Navigation Links

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys

    پایگاه اطلاعاتی Reaxys، یک منبع اطلاعاتی تخصصی در موضوع شیمی وتمامی موضوعات مرتبط با آن از جمله: مهندسی شیمی، شیمی، علوم مواد، زیست پزشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم زیست محیطی، علوم زمین شناسی و سایر موضوعات مرتبط می باشد.

    دسترسی به این پایگاه از روز یکشنبه 20 خرداد ماه (10 ژوئن 2018) لغایت دوشنبه 18 تیر ماه 1397 (9 جولای 2018) به مدت یک ماه جهت استفاده اساتید و پژوهشگران و متخصصین دانشگاه برقرار گردیده است.
لینک دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت