امروز
Skip Navigation Links

انتخاب دکتر گئورگ قره پتیان به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

در گروه فنی و مهندسی