امروز
Skip Navigation Links

کسب امتیاز عالی غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار 

    طی ارزیابی های صورت گرفته توسط دبیرخانه اجرایی نوزدهمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب امتیاز عالی به عنوان یکی از غرفه های برتر انتخاب گردید.
گالری عکس غرفه 


Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت