امروز
Skip Navigation Links

22 مؤسسه ایرانی در میان برترین های "یورپ" (URAP)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد بر پایه گزارش سال 2018 نظام «رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی» یا یورپ، 22 مؤسسه ایرانی در میان 2500 مؤسسه برتر جهان هستند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ملی 3 و امتیاز کل 309.55 توانسته رتبه 487 جهانی را کسب نماید.

«یورپ» از نظام های رتبه بندی جهانی است که مؤسسه های جهان تراز را شناسایی و جایگاه آن ها را در برابر یکدیگر ارزیابی می کند. شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش سنجه کلیدی این نظام رتبه بندی برای ارزیابی مؤسسه های آموزش عالی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از گزارش این شاخص به نشانی https://nema.irandoc.ac.ir مراجعه نمایید.

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت