امروز
Skip Navigation Links

چاپ کتاب اطلس ترمیم زخم سرکار خانم دکتر کردستانی در انتشارات الزویر


 کتاب اطلس ترمیم زخم سرکار خانم دکتر کردستانی در انتشارات الزویر به چاپ رسید. این کتاب در 13 فصل و 264 صفحه تمام رنگی به چاپ رسیده است.

این اطلس با ارائه تئوری ترمیم بافت و ارائه آخرین روش های علمی ترمیم بافت به عنوان یک مرجع برای پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه زخم، در مقیاس ملی و بین المللی مورد استفاده خواهد بود.