امروز
Skip Navigation Links
   
حذف ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن 1399/01/18
دسترسی به مقالات و منابع علمی خارج از محیط دانشگاه 1399/01/18
دوازده پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا 1398/09/04
رویداد پل نوآوری 1398/08/25
کارگاه جامع آموزش پیشرفته ثبت اختراع 1398/08/04
دسترسی به پایگاه EBSCO 1398/02/15
دسترسی رایگان به تمام متن بیش از صد میلیون مدرک علمی از بیست هزار نشریه معتبر جهانی 1398/02/10
انتخاب دکتر حسن قاسمی به عنوان استاد نمونه کشوری 1398/02/09
حضور انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1398/02/04
چاپ کتاب اطلس ترمیم زخم سرکار خانم دکتر کردستانی در انتشارات الزویر 1398/01/31
دکتر دبیر و دکتر قره پتیان اساتید منتخب رشته مهندسی 1397/11/29
رویداد AUT TALK 5 1397/11/23
22 مؤسسه ایرانی در میان برترین های "یورپ" (URAP) 1397/11/15
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 1397/10/26
سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر 1397/10/19
12345678910...
Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت