امروز
Skip Navigation Links

اطلاعیه در خصوص صدور مجوز دفاع از رساله دکتری در صورت ثبت موقت اختراع بین المللی

به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 08/03/1396، دانشجویان دکتری می توانند با پذیرش و یا چاپ یک مقاله ISI و یک اختراع بین المللی US Patent ،European Patent و Japanes Patent در مرحله ثبت موقت با تایید مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی، از رساله دکتری خود دفاع نمایند.