امروز
Skip Navigation Links

معرفی امور قراردادهای صنعتی و پژوهشی

در راستای ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع مهم کشور و به منظور نیل به خودکفایی، امور قراردادهای اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد. از جمله فعالیت های، می توان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمان های مختلف، ارسال گزارش پروژه ها، ،انجام کلیه مکاتبات با صنعت، صدور انواع ضمانت نامه، جلسات فنی و تخصصی در راستای تحقق طرح های صنعتی، کنترل پروژه­ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، حسابداری مالی قراردادها و مدیریت پروژه های کلان ملی، پروژه های دفاعی، ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، صدور گواهی اتمام قراردادها اشاره کرد.

دایره امور قرادادها پیشنهادات پروژه ها را به صنایع و سازمان های مرتبط ارسال می نماید و در صورت پذیرش پروپوزال­ها، قرارداد صنعتی فی مابین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (مجری) و صنعت (کارفرما) منعقد   می­شود. متعاقباً دایره امور قراردادها اقدام به انتخاب مدیر پروژه/کارپرداز طرح نموده و به امضای ریاست دانشگاه تفویض اختیار به مدیر پروژه می شود. کلیه کارهای فنی و پشتیبانی توسط مدیر پروژه و همکاران طرح مطابق گانت چادر و فازهای قرارداد مدیریت، پیگیری و اجراء می شود. دایره امور قراردادها ضمن نظارت و بررسی شکلی و کلی اجرای مراحل و فازهای قرارداد، مکاتبات لازم با کارفرمایان، ارسال گزارش ها و اقدامات اجرایی اخذ مفاصاحساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی و مشاوره های تخصصی حقوق صنعتی قراردادها توسط دایره امور قراردادها انجام می شود.