امروز
Skip Navigation Links

اهداف و وظایف اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت

الف) اهداف:

اداره كل فناوري و ارتباط با صنعت، فعاليت هاي خود را در راستاي تحقق اهدف زير دنبال مي كند:

 • استفاده از توانايي ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهش و فناوري و ارائه خدمات مشاوره اي به دستگاه هاي اجرايي و صنايع كشور
 • ايجاد زمينه هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش هاي تقاضا محور، مشتري گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگيري اهداف ملي
 • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني
 • قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه

ب) وظايف:

جهت دستيابي به اين اهداف، اداره مذكور وظايف زير را عهده دار است:

 • تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و بخش هاي خصوصي به منظور انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي
 • بررسي تفاهم نامه ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها
 • ثبت اطلاعات قراردادهاي صنعتي به صورت مكانيزه به منظور تسهيل در روند اجرا و كنترل آنها
 • اجراي طرح هاي اينترنشيپ با صنعت
 • حمايت از ثبت اختراعات اعضاء هيات علمي و دانشجويان
 • اطلاع رساني به صنايع كشور در خصوص طرح هاي تحقيقاتي كاربردي انجام پذيرفته شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه
 • حضور فعال در نمايشگاه هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه
 • برنامه­ريزي و همكاري جهت شركت پروژه هاي دانشگاه در جشنواره بين المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره رازي
 • برگزاري جشنواره پروژه­هاي برتر دانشجويي با همكاري صنعت
 • هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور
 • انجام امور كارآموزي دانشجويان در صنعت
 • مدیریت شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی فناوری