امروز
Skip Navigation Links

مدارک و روش تحویل آن جهت داوری

مدارک لازم براي داوري:

تکميل فرم درخواست ارزيابي

ادعانامه

خلاصه

توصيف

شکل و نقشه

ارائه فيلم کوتاه از اجزا و عملکرد دستگاه بر روي CD-ROM (در صورتي که اختراع، دستگاه باشد)

تحويل مدارک به صورت حضوري يا از طريق پست پيشتاز امکان­پذير است.

هزينه داوري: 


هزینه (ریال)

نوع مالکیت

3000000

شخص حقیقی

5000000

شخص حقوقی داخلی

7500000

شخص حقوقی خارجی

1500000

دانشگاه جزو مالکین باشد

لازم است متقاضي کل مبلغ را به صورت يکجا به شماره حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز نموده و اصل فيش را همراه ساير مدارک ذکر شده، تحويل واحد مالکيت فکري دانشگاه نمايد.

 شماره حساب: 2177519001002 نزد بانک ملي شعبه فردوسي (نزد خزانه داري کل)

شناسه شبا براي پرداخت  اينترنتي: 660170000002177519001002 IR

 

ملاک­هاي داوري اختراعات داخلي:

الف) انطباق با مواد قانوني ثبت اختراعات ايران،

ب) بررسي اينکه آيا اختراع به طور کامل افشا شده است

ج) بررسي دارا بودن شرط گام ابتکاري و کاربرد صنعتي داشتن

د) بررسي جديد بودن در سطح دنيا در پايگاه­هاي اطلاعاتي مختلف از جمله پايگاه داخلي iripo.ssaa.ir وirandoc.ac.ir و پايگاه­هاي خارجي freepatentsonline.com  و Sciencedirect.com و IEEE و نشريات تخصصي و موتورهاي جستجوي علمي مانند google scholar و غيره.

لذا براي بررسي شرط تازگي داور مي­تواند در کليه منابع و مراجع جستجو نمايد. چنانچه نمونه مورد مشابه يافت شد، مطابق ماده 4 قانون اختراعات ايران، اختراع مورد داوري، مردود خواهد بود.