امروز
Skip Navigation Links

مدارک و روش تحویل آن جهت داوری

مدارک لازم براي داوري:

تکميل فرم درخواست ارزيابي

ادعانامه

خلاصه

توصيف

شکل و نقشه

ارائه فيلم کوتاه از اجزا و عملکرد دستگاه بر روي CD-ROM (در صورتي که اختراع، دستگاه باشد)

تحويل مدارک به صورت حضوري يا از طريق پست پيشتاز امکان­پذير است.

هزينه داوري:

نوع مالکيت

هزينه(ريال)

شخص حقيقي

3000000

شخص حقوقي

5000000

*توجه: در صورتي که دانشگاه در اختراع مورد داوري سهيم باشد (مستخرج از پايان­ نامه يا طرح پژوهشي دانشگاهي) باشد، در حال حاضر هزينه اي براي داوري دريافت نمي گردد.

 

  • لازم است متقاضي کل مبلغ را به صورت يکجا به شماره حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز نموده و اصل فيش را همراه ساير مدارک ذکر شده، تحويل واحد مالکيت فکري دانشگاه نمايد.

 شماره حساب: 2177519001002 نزد بانک ملي شعبه فردوسي (نزد خزانه داري کل)

شناسه شبا براي پرداخت  اينترنتي: 660170000002177519001002 IR

 

ملاک­هاي داوري اختراعات داخلي:

الف) انطباق با مواد قانوني ثبت اختراعات ايران،

ب) بررسي اينکه آيا اختراع به طور کامل افشا شده است

ج) بررسي دارا بودن شرط گام ابتکاري و کاربرد صنعتي داشتن

د) بررسي جديد بودن در سطح دنيا در پايگاه­هاي اطلاعاتي مختلف از جمله پايگاه داخلي iripo.ssaa.ir و irandoc.ac.ir و پايگاه­هاي خارجي freepatentsonline.com  و Sciencedirect.com و IEEE و نشريات تخصصي و موتورهاي جستجوي علمي مانند google scholar و غيره.

لذا براي بررسي شرط تازگي داور مي­تواند در کليه منابع و مراجع جستجو نمايد. چنانچه نمونه مورد مشابه يافت شد، مطابق ماده 4 قانون اختراعات ايران، اختراع مورد داوري، مردود خواهد بود.