امروز
Skip Navigation Links

هزينه­ هاي ثبت اختراع خارجي

90 درصد هزينه ثبت توسط دولت تامين مي شود. لازم به ذکر است براي استفاده از تسهيلات فوق، بايستي از طريق نمايندگي کانون پتنت در دانشگاه اقدام نمود. در صورت ثبت نهائي اختراع (دريافت گرنت پتنت)10% باقيمانده، توسط دانشگاه پرداخت مي گردد.

مسوول واحد مالکيت فکري و نماينده کانون پتنت ايران(ثبت خارجي): سرکار خانم مهندس اکرم طاهری
شماره تماس:66952282،64545429