امروز
Skip Navigation Links

کارآموزی

هر چند دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، با این وجود توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجود آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورد. با این وجود، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد.

کارآموزی یکی از روش‌های مترقی و باسابقه برای ارتقاء سطح مهارت‌های فنی و مهندسی دانشجویان است. دانشجو در دوره کارآموزی علاوه بر آشنایی با تجهیزات و فناوری‌های صنعت با محیط‌ها و فضاهای کاری نیز آشنا می‌شود.

اجرای صحیح، دقیق و با کیفیت دوره‌های کارآموزی و اهمیت نظارت علمی و فنی اساتید دانشگاه بر اجرای این دوره‌ها بسیار ضروری است.