امروز
Skip Navigation Links

کارورزی


دانشجویان در پایان دوره تحصیل اکثراً تحت آموزش به صورت تئوری  بوده‌اند و با توجه به اینکه در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد، بهتر است با محیط‌های کار به صورت عملی آشنا شوند. دانشگاه  طی هماهنگی با صنایع مختلف، دانشجویان سال آخر و در آستانه فارغ‌التحصیلی را جهت گذراندن دوره‌ کارورزی و حضور یافتن در محل کار همانند یک شاغل معرفی نماید تا ضمن آشنایی با محیط‌های شغلی، صنعت نیز در صورت نیاز بتواند از میان ایشان افرادی را استخدام نماید.