امروز
Skip Navigation Links
   
کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1396/12/09
احراز مقام اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ثبت اختراعات خارجی 1396/12/08
سه مورد نیاز فناورانه "سرویس تلویزیون تعاملی IPTV 1396/10/09
فراخوان نیازهای فناورانه 1396/10/06
طرح برگزیده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی شد 1396/10/03
انتخاب اختراع برتر - هفته پژوهش سال 96 1396/08/22
انتخاب مخترع برتر هفته پژوهش 96 1396/08/22
فراخوان هجدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 1396/08/10
آگهی استخدام شرکت شیشه کاوه فلوت 1396/07/24
فراخوان شرکت پنها 1396/06/28
اطلاعیه مهم پژوهشگاه نیرو 1396/06/11
اطلاعیه در خصوص صدور مجوز دفاع از رساله دکتری در صورت ثبت موقت اختراع بین المللی 1396/06/11
نتایج عملکرد دفاتر نمایندگی کانون پتنت ایران ( در ثبت اختراع خارجی) در سال 1395 1396/05/25
تقویم آموزشی «حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی» در سال تحصیلی 97-1396 1396/05/25
استخدام در شرکت خودروسازی 1396/05/15
حمایت های تشویقی گام به گام از پایان نامه های دانشجویی فناوری نانو 1396/03/30
آگهی استخدام گروه صنعتی انتخاب 1396/03/13
آگهی استخدام در شرکت خودروسازی 1396/03/03
مسابقه طراحی لوگو و انتخاب اسم 1396/02/31
حمایت از رساله های دکتری دانشجویان...... 1396/02/12
1234