امروز
Skip Navigation Links

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش‌بنیان یا دانش‌محور، نظام اقتصادی است که در آن، تولید و کاربرد دانش منشأ اصلی ایجاد ثروت محسوب می‌شود. کارایی این نظام اقتصادی مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثربرتولید و بکارگیری دانش است که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر بخش‌ها نیز فراهم می‌شود.

بی‌تردید دسترسی به اهدافی چون جایگاه برتر اقتصادی، رقابت‌مند شدن اقتصاد و رشد و توسعه پایدار و پرشتاب، مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد نوین و توجه به ملزومات آن است؛ زیرا برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه در اقتصاد نوین، بدون شناخت این محیط و شناسایی جایگاه کشور در آن و همچنین شناخت منابع جدید رشد و توسعه به هدف نخواهد رسید.

 مهم‌‌ترین مشخصه‌‌های اقتصاد دانش‌بنیان

 • همه بخش‌‌های دانش‌بنیان، دانش‌بر هستند.
 • در اقتصاد دانش‌بنیان، این نگرش وجود دارد که دانش و اطلاعات منابعی هستند که به عموم تعلق دارند.
 • نیرویِ کار ارزان، تعیین کننده مزیت در اقتصاد دانش‌بنیان نیست.
 • اقتصاد دانش‌بنیان در قبال تحولات سریع دانش، انعطاف‌پذیر است.
 • اقتصاد دانش‌بنیان ، دارای شرکت‌‌های دانش محور است.
 • در اقتصاد دانش‌بنیان، صنعت نیز دانش‌محور است.
 • در اقتصاد دانش‌بنیان یک منبع قادر است انواع خدمات را انجام دهد.

بنابر این دانشگاه به عنوان یکی از موثرترین و کارآمدترین منابع تولید دانش بر این نوع از اقتصاد بیشترین تاثیر را داشته و چه بسا بدون برقراری ارتباطات موثر و استفاده از پتانسیل‌های موجود در آن تحقق اهداف یک اقتصاد دانش‌بنیان غیر ممکن باشد.

در این راستا و برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت و توانایی دانشگاه در جهت تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیانی توسط دانشگاهیان و اعضای هیات علمی تاسیس می‌شوند.

گزینش و هدایت  شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر در راستای کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی دانشگاه صورت می‌پذیرد.

هدف از حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به شرح ذیل می‌باشد:

 1. کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و ورود دانشگاه صنعتی امیرکبیر به حیطه کارآفرینی و اشتغال دانش­بنیان
 2. تبدیل پژوهش‌های بنیادی به فناوری‌های مورد نیاز کشور
 3. تعامل علمی، تحقیقاتی و پشتیبانی شرکت‌ها با دانشکده‌ها و آزمایشگاه‌ها
 4. ارتقای رتبه جهانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 5. ایجاد اشتغال تخصصی برای فارغ­التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 6. بهره‌مندی دانشگاه از دستاوردهای مادی شرکت‌های دانش‌بنیان در ازای حمایت‌های گوناگون