امروز
Skip Navigation Links

تعاریف

تعاریف:

  • حوزه فعالیت: گرایش و زمینه تخصصی که محور اصلی دانش شرکت در آن زمینه می‌باشد.
  • رویالتی: رویالتی پرداخت مبتنی بر کاربرد و استفاده از یک دارائی و یا مالکیت فکری است که دارنده امتیاز به امتیاز دهنده می‌پردازد. رویالتی نوعا درصدی از فروش ناخالص و یا مبلغ ثابتی به ازای فروش هر واحد از محصول است.
  • قرارداد حق امتیاز: قراردادی است که شرایط حق استفاده از یک دارائی یا منبع مانند حق ثبت اختراع، مارک تجاری، حق تکثیر و انتشار، مواد معدنی و نفت را که یک طرف به طرف دیگر واگذار می­نماید را بدون محدودیت و یا همراه با شرایط محدود کننده (از نظر کسب و کار، محدوده جغرافیایی نوع محصول و غیره) مشخص می‌کند. موافقت‌نامه‌های امتیاز به ویژه زمانی که دولت مالک است بایستی ضابطه‌مند شود.
  • شرکت دانشبنیان : شرکت‌ها و موسسات خصوصی یا تعاونی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود و دارای گواهینامه‎ی دانش‌بنیان می‌باشند.
  • شرکت دانش‌بنیان دانشگاهی: شرکت‌های دانش‌بنیانی می­باشند که در این شرکت­ها، اساتید فعال دانشگاه در آن سهام دارند و یا شرکت‌های دانش‌بنیانی که از مرحله‌ی رشد در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری، خروج موفق داشته‌ و مایل به قرار گرفتن در چتر حمایتی دانشگاه می­باشند.
  • شرکت دانشبنیان  نوع 1: شرکت‌های دانش‌بنیان تحت حمایت مدیریت فناوری و توسعه نوآوری می­باشند که دانشگاه در آنها سهم ندارد ولی به دلیل بهره­گیری شرکت از فناوری­های توسعه یافته در دانشگاه و یا بهره­گیری از زیرساخت­های دانشگاه قرارداد مجوز بهره برداری از دانش فنی منعقد نموده و بر اساس آن رویالتی پرداخت می­نمایند.
  • شرکت دانشبنیان نوع 2: شرکت‌های دانش‌بنیان تحت حمایت مدیریت فناوری و توسعه نوآوری می­باشند که دانشگاه در آنها سهام دار است.
  • اساتید فعال دانشگاه: اساتید موسس و سهامدار  (با حداقل 25 درصد سهام) در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی نوع 1 و یا اساتید عضو فعال شرکت دانش‌بنیان دانشگاهی نوع 2 با حداقل 10 درصد سهام
  • شورا : شورايي متشکل ازمسئولین ذیربط،‌ مديران و کارشناسان متخصص در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌ها در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری که وظیفه مهم گزینش شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی عضویت را بر اساس معیارها و اهداف این مدیریت بر عهده دارد.
  • کمیته داخلی : گروهی متشکل از مدیریت، معاونت و کارشناسان مربوطه در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری جهت تایید صلاحیت متقاضی به شورا