امروز
Skip Navigation Links

معیارهای گزینش شرکت‌ها

محور اصلی

معیاراصلی

 

 

 

حوزه فعالیت

شرح فعالیت و شرح توصیفی از محصولات یا خدماتی که توسط شرکت ارائه می‌گردد.

تطابق با لیست محصولات/خدمات دانش‌بنیان

نوآوری در حوزه فعالیت

نوع محصول / وضعیت محصول/ خدمات

دستیابی به دانش فنی (دانش فنی طراحی محصول یا یکی از زیر سیستم‌های اصلی آن)

مدیریت فعالیت‌ها

تحقیق و توسعه

شاخص های عمومی(ترکیب اعضاء، میزان حضور فعال آنها)

ترکیب اعضاء

سوابق پرداخت بیمه کارکنان شرکت

 

سوابق علمی و اجرایی

میزان ارتباط با دانشگاه

دستاوردهای فنی

 

مشخصات اقتصادی و بازار

میزان فروش کالا/ خدمات در سال مالی آخرین اظهار نامه

سوابق فروش و قراردادهای شرکت

وضعیت رقبا و جایگاه مجموعه در مقایسه با رقبا

مدیریت ارتباطات

 

 

سوابق مالی

0ارزش خالص فعلی(NPV)

دوره بازگشت سرمایهPBP

نرخ بازگشت سرمایهIRR

نقطه سر به سر

هزینه انجام شده درD&Rشرکت

دارای اظهار نامه مالیاتی

سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از درآمد

 

سابقه حقوقی

اطلاعات ثبت شرکت

مجوز یا پروانه مرتبط

شناخت مجموعه از مباحثی مانند انتقال فناوری و خرید و فروش دانش فنی

عدم وجود انحصار در محصول