امروز
Skip Navigation Links

تعرفه خدمات

 • 1-اجاره هر مترمربع فضای استقرار معادل 146/000 ريال در ماه شامل اجاره اتاق به همراه وسایل یک عدد میز کار، یک عدد صندلی گردان، دو عدد صندلی انتظار و یک عدد میز عسلی، یک عدد کتابخانه، یک عدد جا لباسی، یک خط تلفن، یک دستگاه تلفن. در صورت درخواست تجهیزاتی بیش از موارد ذکر شده بسته به تعداد درخواستی با نظر مدیریت مرکز رشد به مبلغ فوق اضافه می­گردد. (دوره پیش رشد و سال اول رشد: 73/000 ريال)

  تبصره1: مبلغ اجاره برای دوره پیش رشد و سال اول استقرار در دوره رشد نیم بهاء منظور می­گردد.

  تبصره 2: اجاره هر متر مربع فضای کارگاهی ماهیانه 84/000 ريال می­باشد. 

  2-تعرفه استفاده از خدمات و سرویسهای عمومی شامل: آب، برق، نظافت اتاق هفته­ای یک بار و نظافت فضاهای عمومی هفته­ای دو بار، استفاده از فضاهای عمومی و اینترنت و استفاده از یک دستگاه کامپیوتر ماهیانه 625/000 ريال. (در صورت درخواست واحد فناور مبنی بر استفاده از تعداد کامپیوتر بیشتر و توافق مرکز رشد ماهیانه مبلغ 210/000 ريال بابت اجاره هر دستگاه کامپیوتر)

  3-بابت استفاده از خدماتی شامل کپی، پرینت، فکس و اسکن طبق تعرفه زیر محاسبه می­شود:

  کپی هر برگ A4 یکرو با کاغذ 700 ريال و بدون کاغذ 500ريال.

  کپی هر برگ A4 دو رو با کاغذ 800 ريال و بدون کاغذ 700 ريال.

  هر برگ فاکس 1800 ريال. (مبلغ فاکس شهرستان و خارج از کشور جداگانه محاسبه می­گردد.)

  پرینت هر برگ A4 با کاغذ 1000 ريال و بدون کاغذ 800 ريال.

  اسکن هر برگ A4 5000 ريال.

  4-استفاده از اتاق جلسات و سالن اجتماعات هر ساعت 105/000 ریال.

  5-هزینه تلفن مطابق قبض بر عهده واحد مربوطه می­باشد.

  6-تعرفه استفاده از کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه با توافق مرکز رشد با آزمایشگاه مربوطه تعیین می­گردد و می­بایست توسط واحد فناور این مبلغ پرداخت گردد.

  7- تعرفه خدمات مشاوره و دوره­های آموزشی عمومی و تخصصـی با توافق مرکز رشد و اساتید مربوطه تعیین می­گردد و می­بایست توسط واحد فناور این مبلغ پرداخت گردد.