امروز
Skip Navigation Links

نحوه استقرار و حمایت ها

نحوه استقرار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی :

 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری از کلیه‌ی پتانسیل‌های قابل استفاده‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی اساتید در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی که در این مدیریت مستقر خواهند شد، بهره‌برداری می‌نماید. حمایت‌های مورد نظر شامل ارائه خدمات فیزیکی استقرار، خدمات تجاری‌سازی دانش فنی یا انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، ارائه گزارش فعالیت اساتید فعال به بخش‌های مختلف دانشگاه در جهت ارتقای اساتید و امکان حضور ایشان در شرکت دانش‌بنیان می‌باشد.

فرآیند عقد قرارداد استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

ترتیب انجام فرآیند استقرار به شرح ذیل است:

 • مراجعه به کارشناس مالی اداری مدیریت نوآوری جهت تعیین فضای استقرار شرکت دانش‌بنیان
 • تنظیم قرارداد استقرار (استفاده از فضای فیزیکی) توسط کارشناس مالی اداری
 • امضای قرارداد ها در 3 نسخه توسط شرکت دانش‌بنیان، مدیریت و معاون پژوهشی دانشگاه
 • ثبت قراردادها توسط دبیرخانه معاونت پژوهشی و ارسال نسخ آن به شرکت دانش‌بنیان و واحد مالی اداری مدیریت
 • انجام امور مالی قرارداد توسط شرکت (اخذ تضمین و ...)
 • تحویل محل استقرار تعهد شده در قرارداد استقرار به شرکت دانش‌بنیان

تبصره2: شرکت دانش‌بنیان تنها 15روز پس از تاریخ صدور ابلاغیه استقرار فرصت دارد نسبت به انعقاد قراردادها اقدام نماید.

خدمات فیزیکی استقرار

 • امکاناتی که مربوط به ساختمان می‌باشد استفاده از سرویس‌های آب، برق، گاز، فضای سبز و پارکینگ در صورت وجود و نگهداری تاسیسات ساختمانی مشاع و نظافت فضاهای مشاع
 • نمازخانه، آبدارخانه، اتاق جلسات و سالن اجتماعات و سالن غذاخوری
 • حفاظت فیزیکی جهت کنترل ورود و خروج کارکنان و ابزارآلات و تجهیزات و دستگاه‌ها
 • نگهداری شبکه‌های کامپیوتری، اینترنت و تخصیص حساب کاربری شبکه اینترنت

 خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی در این مدیریت با هدف انسجام و پیگیری تجاری‌سازی فناوری‌های دانشگاه تدوین گردیده‌است. پس از شناسایی صحیح و دقیق هسته‌های موفق فناوری که در قالب شرکت دانش‌بنیان به تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی مشغول می باشند، حمایت هدفمند از این شرکت‌ها در قالب خدمات ذیل صورت می‌پذیرد:

1- ارائه خدمات مشاوره‌ای

 • ارائه مشاوره‌های لازم به فناوران دانشگاه جهت بهبود محصولات.
 • ارائه مشاوره‌های لازم به فناوران در حوزه تهیه مدل کسب و کار طرح‌های فناوری.
 • ارائه مشاوره‌ جهت توصیه به اعضای هیئت علمی جهت توسعه فناوری‌هایی که بلوغ آن ارزش افزوده مضاعفی خواهد داشت.

2-کمک به تبیین مدل تجاری سازی

 • کمک به جمع آوری اطلاعات جهت تدوین طرح امکان سنجی و ارتباط با بازار و مشتریان
 • کمک به تبیین مدل تجاری‌سازی فناوری‌ها با همکاری اعضای هیئت علمی و نظارت بر حسن اجرای آن.

3-کمک به شناسایی و رصد فناوری‌ها 

 • بررسی و ارزیابی طرح‌ها و ایده‌ها و انتخاب طرح‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری
 • ارزش‌گذاری فناوری
 • مشارکت در توسعه برخی از طرح‌ها و ایده‌ها

4-شناسایی مشتریان فناوری (سرمایه‌گذاران)

 • مذاکره با سرمایه‌گذاران و جذب همکار استراتژیک برای تجاری‌سازی
 • مذاکره برای واگذاری حق لیسانس فناوری به صورت دایم یا محدود

5-شناسایی مشتریان فناوری (صنعت)

 • کمک به عرضه محصولات توسعه یافته در بازار و یا فروش مصادیق مالکیت فکری (شرکت در نمایشگاه‌ها، حضور در فن بازارها .... ، کمک به تبلیغات و بازاریابی)
 • شناسایی نیاز صنایع تخصصی برای توسعه فناوری و تجاری سازی و مشارکت در توسعه و انتقال فناوری

6- ارائه خدمات تکمیلی تجاری سازی

 • کمک به ثبت حقوق مالکیت فکری و معنوی IP.
 • کمک به ارائه خدمات حقوقی در مسیر تجاری‌سازی جهت اطمینان از حفظ منافع دانشگاه و صاحبان ایده در فرآیند تجاری‌سازی.
 • پیگیری توافقات صورت گرفته (تعهدات مالی و اطمینان از انتقال درست فناوری).
 • مدیریت مذاکرات.