امروز
Skip Navigation Links

تعهدات شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

تعهدات شرکت های دانش بنیان دانشگاهی:

1- تعهدات شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی نوع 1

ارتباط حقوقی دانشگاه با شرکت­های دانش­بنیان دانشگاهی نوع 1 از طریق عقد قرارداد مجوز بهره برداری از دانش فنی صورت می­گیرد. شرکت موظف است که بر اساس مفاد قرارداد مجوز بهره برداری رویالتی به صورت سالیانه پس از ارائه صورت­های مالی سالیانه حسابرسی شده قانونی به دانشگاه پرداخت نماید. در این حالت دانشگاه در مدیریت شرکت هیچگونه نقشی ایفا نمی نماید.

جدول 2 رویالتی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

فروش(تومان)

رویالتی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

تا 50 میلیون

0

از 50 میلیون تا 200 میلیون

4%

از 200 میلیون تا 1 میلیارد

3%

از 1 میلیارد تا 5 میلیارد

2%

بالای 5 میلیارد

1%

 

2- تعهدات شرکت دانش بنیان نوع 2

ارتباط حقوقی دانشگاه با شرکت­های دانش بنیان نوع 2 را قانون تجارت مشخص می­نماید. در این حالت شرکت موظف است که هر سال در موعد مقرر پس از ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده قانونی نسبت به برگزاری جلسه مجمع اقدام نموده و سود سهام دانشگاه را در موعد قانونی پرداخت نماید. میزان مشارکت در مدیریت شرکت و تعهدات دانشگاه را قانون تجارت و اساسنامه شرکت مشخص می­نماید. زمان خروج دانشگاه از شرکت بر اساس سیاست های دانشگاه و دیگر سهامداران پس از ارزیابی قیمت سهام شرکت امکان­پذیر می­باشد.