امروز
Skip Navigation Links

حمایت از اساتید سهامدار

حمایت‌های دانشگاه از اساتید سهامدار در شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی:

1- حمایت از تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی

بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شرکت دانش‌بنیان توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه­ها با تایید هیات امنا دانشگاه با هماهنگی مسئولین دانشگاه صورت می­گیرد. مصوبه هیات امنا دانشگاه صنعتی امیر کبیر به تاریخ 5/6/1386 و پیوست  اجرایی آن تحت عنوان "آیین نامه حمایت از تاسیس شرکت های خدمات علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر" مجوز لازم را به دانشگاه می دهد که نسبت به تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با میزان سهام تا سقف 49%  اقدام نماید.

2- مجوز اختصاص بخشی از فعالیت اعضاء هیات علمی به شرکت­های دانش‌بنیان دانشگاهی

به منظور حمایت از توسعه شرکت­های دانش­بنیان دانشگاهی نوع 1 و 2  که موجب ارتقاء نام و اعتبار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سطح ملی و بین­المللی می­گردند و در انجام امور ذیل فعال می­باشند اجازه داده می­شود که اساتید فعال ایشان بخشی از زمان حضور خود در دانشگاه را به انجام امور شرکت دانش­بنیان اختصاص دهند.

الف) شرکت­هایی که قوانین مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را رعایت کرده و مورد تایید مدیریت فناوری و توسعه نوآوری قرار دارند.

ب): شرکت­هایی که برای فارغ­التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشتغال تمام­وقت و نیمه­وقت فراهم می­نمایند.

ج): شرکت­هایی که به صورت فعال در دانشگاه سمینارها و کارگاه­هایی با محتوی توسعه فناوری ارائه می­کنند.

د): شرکت­هایی که اختراع، پتنت و  فناوری را به صورت مشترک با دانشگاه در سطح ملی و بین­المللی ثبت می­نمایند.

  ه): شرکت­هایی که آزمایشگاه­های پژوهشی خاصی را در دانشگاه تاسیس و راه­اندازی می­نمایند.

و): شرکت­هایی که تجهیزات منحصر به فردی را برای انجام امور پژوهش و فناوری در اختیار دانشگاه قرار می­دهند.

ز): شرکت­هایی که تعداد مشخصی از دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی بورس می­نمایند.

ح): شرکت­هایی که با عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه از اجرای پروژه­های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی حمایت می­نمایند. 

تبصره 3: برای بهره مندی از مزایای این بند اساتید فعال هر سال درخواست خود را به همراه مستندات لازم جهت بررسی و تایید هیات رئیسه به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه می­نمایند. هیات رئیسه دانشگاه هر سال درخواست استاد فعال را بررسی و مجددا مجوز لازم را صادر می­نماید.

3- تاثیر در ارتقا و تبدیل وضعیت

فعالیت اعضاء هیئت علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند جایگزین پروژه صنعتی در فرآیند ارتقاء مرتبه علمی ایشان گردد. با در نظر گرفتن سهم استاد مربوطه در شرکت، میزان رویالتی پرداختی شرکت به دانشگاه مطابق فرمول زیر با پروژه صنعتی دانشگاهی معادل‌سازی می­گردد:

در صورتی که کل سهام شرکت به یک استاد دانشگاه تعلق نداشته باشد در آن صورت میزان معادل قرارداد صنعتی برای استاد برابر است با:

تاییدیه­ های لازم بر اساس روابط فوق محاسبه و توسط مدیرت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه اعلام می‌گردد.

4- تاثیر در امتیاز گرنت

به منظور ایجاد انگیزه در اساتید جهت تجاری‌سازی ایده‌های خود، گواهی فعالیت اساتید فعال جهت ارائه به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه برای تخصیص امتیاز گرنت مطابق رابطه زیر محاسبه و در نظر گرفته می‌شود:

  • 2 سال اول فعالیت: (مبلغ معادل قرارداد صنعتی=A)

  • از سال سوم به بعد: (مبلغ معادل قرارداد صنعتی=A)

       

تبصره 4: امتیاز گرنت سالانه اساتید بصورت مجموع امتیازات 4 سال گذشته محاسبه می گردد.

تبصره 5: رویالتی پرداختی به دانشگاه در روابط فوق بر حسب میلیون تومان می باشد.