امروز
Skip Navigation Links

شرکتها پیش رشد

ردیف

مشخصات واحدهای فناور مرحله پیش رشد مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

1

نام واحد: آپتیمال سیستم

ایده محوری: ساخت تابلوی کم مصرف تبلیغاتی بااستفاده از لیبل فسفرسانس

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: optimal_systems@outlook.com

2

نام واحد: پایدار کنترل آریا

ایده محوری: شبکه‌های بیسیم اتوماسیون

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.paydarcontrolarya.com

پست الکترونیکی: Mahdi.okhovvat@yahoo.com

3

نام واحد: فناوری احتراق و حرارت

ایده محوری: ارائه خدمات احتراق و مشعل HiCOT

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 64543212

پست الکترونیکی: sadegh@aut.ac.ir

4

نام واحد: فناوران نوپرداز دانش غدیر (فندق)

ایده محوری: سیستم هوشمند مدیریت رویداد

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.fandogh.org

پست الکترونیکی: info@fandogh.org

5

نام واحد: دور کاو پایش زیمان

ایده محوری: پیاده سازی و توسعه عملیاتی فناوری سنجش از دور در حوزه‌های سیستمی و کاربردی

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: دانش بنیان نوپا

شماره تلفن: 66497078

وب سایت: www.BioMoRs.com

پست الکترونیکی: Biomors.ir@gmail.com

6

نام واحد: فن داده شریف شهر (دیتا شهر)

ایده محوری: شبکه مجازی مبتنی بر مکان

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.datashahr.ir

پست الکترونیکی: Bahram.moshrefi@gmail.com

7

نام واحد: کامپوزیت نوین امیرکبیر (کامپونو)

ایده محوری: ساخت محصولات کامپوزیتی به روش های نوین تزریق

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: Amir.sajedi021@aut.ac.ir

8

نام واحد: سامانه‌های پایش هوشمند حسام

ایده محوری: ساخت نمونه داخلی واحد اندازه گیری فاز (PMU) برای اولین بار در کشور

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.hims.co.ir

پست الکترونیکی: info@hims.co.ir

9

نام واحد: بهين رهيافت نام آوران (برنا)

ایده محوری: هوشمندسازي روش جمع آوري داده ها

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.attain.aut.ac.ir

پست الکترونیکی: agolroo@aut.ac.ir

10

نام واحد: آراد توسعه انرژی فیدار

ایده محوری: تولید امولسیفایرهای صنایع آسفالت، رنگ و حفاری

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 22655244

وب سایت: www.Araddevelopment.com

پست الکترونیکی: Info@araddevelopment.com

 

11

نام واحد: توسعه فناوری هوشمند میکائیل

ایده محوری: تکنولوژی درایو

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.mitech.ir

پست الکترونیکی: svhashemi@gmail.com

12

نام واحد: شرکت مپتا نفت، گاز و پتروشیمی

ایده محوری: طراحی و ساخت راکتور پلاسمای انحصاری

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: moshrefi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543190

13

نام واحد: تک پرداز امید

ایده محوری: طراحی و تولید اشیاء به کار رفته در صنعت ساختمان با رویکرد اینترنت اشیاء

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: Alireza.m.tehrani@gmail.com

14

نام واحد: پایا بهینه سازان امیرکبیر

ایده محوری: طراحی و ساخت موتور القایی سه فاز با ضریب توان بالای 0.9

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 77621762

وب سایت: www.paya-bsa.ir

پست الکترونیکی: Info@paya-bsa.ir

15

نام واحد:برنا شیمی آریا

ایده محوری:جوهر تصعیدی

وضعیت استقرار:پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان:ندارد

پستالکترونیکی:s.m.mousavifard@gmail.com

شمارهتلفن:09156422074

16

نام واحد:سیستم های نوین سیال

ایده محوری:طراحی و ساخت دستگاه های تولید امولسیون های فوق العاده یکنواخت بر اساس دانش و فناوری ریز سیالی

وضعیت استقرار:پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان:ندارد

پستالکترونیکی:Hajian@aut.ac.ir ، raminhajian@yahoo.com  

17

نام واحد:نوآوران سامانه های روئین

ایده محوری:تجاری سازی نرم افزار طراحی ماشین های الکتریکی ویژه سرعت بالا به همراه ساخت نمونه های با ساختار جدید

وضعیت استقرار:پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان:ندارد

وب سایت: www.nasrcompany.ir  

پستالکترونیکی:rezanasiri.z@gmail.com  

18

نام واحد:سازه کامپوزیت کاوه

ایده محوری: طراحی بال و بالک کامپوزیتی هیبریدی

وضعیت استقرار:پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان:ندارد

پستالکترونیکی: k.azari.kaveh@gmail.com