امروز
Skip Navigation Links

شرکتها پیش رشد

مشخصات واحدهای فناور مرحله پیش رشد مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

ردیف

نام واحد: آپتیمال سیستم

ایده محوری: ساخت تابلوی کم مصرف تبلیغاتی بااستفاده از لیبل فسفرسانس

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: optimal_systems@outlook.com

1

نام واحد: زرینه دشت آذربایجان (آردا)

ایده محوری: تولید نیمه صنعتی موانع هوشمند ترافیکی

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.the-arda.com

پست الکترونیکی: info@the-arda.com

2

نام واحد: پایدار کنترل آریا

ایده محوری: شبکه‌های بیسیم اتوماسیون

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

وب سایت: www.paydarcontrolarya.com

پست الکترونیکی: Mahdi.okhovvat@yahoo.com

3

نام واحد: فناوری احتراق و حرارت

ایده محوری: ارائه خدمات احتراق و مشعل HiCOT

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 64543212

پست الکترونیکی: sadegh@aut.ac.ir

4

نام واحد: بهين رهيافت نام آوران (برنا)

ایده محوری: هوشمندسازي روش جمع آوري داده ها

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: agolroo@aut.ac.ir

5

نام واحد: برنا شیمی آریا

ایده محوری: جوهر تصعیدی

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: s.m.mousavifard@gmail.com

6

نام واحد: پیشگامان سامانه­های نوین سیال

ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه های تولید امولسیون های فوق العاده یکنواخت بر اساس دانش و فناوری ریز سیالی

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 64545826

وب سایت: www.nfluidic.com

پست الکترونیکی: info@nfluidic.com

7

نام واحد: نوآوران سامانه های روئین

ایده محوری: تجاری سازی نرم افزار طراحی ماشین های الکتریکی ویژه سرعت بالا به همراه ساخت نمونه های با ساختار جدید

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 64545794

وب سایت: www.nasrcompany.ir

پست الکترونیکی: info@nasrcompany.ir

8

نام واحد: الگوریتم های هوشمند رایابین پارس

ایده محوری: تایید هویت اثر انگشت بر روی کارت هوشمند (اپلت moc)

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

شماره تلفن: 88224351

وب سایت: www.rayabin.com

پست الکترونیکی: info@rayabin.com

9

نام واحد: دانش ارتباط آدلان

ایده محوری: پروژه ساده (سامانه الکترونیک دولت همراه)

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: ندارد

پست الکترونیکی: Adlan.co.ltd@gmail.com

10

نام واحد: سازه کامپوزیت کاوه

ایده محوری: طراحی بال و بالک کامپوزیتی هیبریدی

وضعیت استقرار: پیش رشد

وضعیت اخذ مجوز دانش بنیان: دارد

شماره تلفن: 64545741

پست الکترونیکی: k.azari.kaveh@gmail.com

11