امروز
Skip Navigation Links

ساخت انکوباتور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : مجری این طرح تحقیقاتی گفت: با استفاده از این انکوباتور می توان آزمایش های الکترومغناطیسی را بر روی سلول ها انجام داد. مهرداد ساویز افزود: این انکوباتور به صورت سامانه ای یکپارچه برای نخستین بار در کشور در زیر میکروسکوپ مجتمع سازی و تولید شده است.

این استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگر بخواهیم سلول را در محیطی خارج از محیط طبیعی آن نگهداری کنیم، نیاز به ایجاد شرایط خاص و ویژه ای دارد، زیرا سلول در خارج از محیط خود عمری چند ساعت دارد.

ساویز افزود: این سامانه در آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها کاربرد دارد و می توان با نمونه گیری سلولهای انسانی، آن‌ها را تحت تابش امواج قرار داد و آثار امواج را بر روی سلول بررسی کرد. وی گفت: این سامانه در مقایسه با نمونه های خارجی با هزینه کمتری طراحی و تولید شده است.

انکوباتور یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه‌های زیست شناسی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها استفاده می شود.