امروز
Skip Navigation Links

مدت استقرار و حمایت مالی

مدت استقرار

استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد شامل 2 نوع استقرار می­باشد که به شرح ذیل آمده است:
1- دوره رشد مقدماتی:

متقاضیان در صورت پذیرش در دوره رشد مقدماتی به مدت 6 ماه در مرکز رشد مستقر می­گردند. طی این مدت به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت حقوقی مستقل داده شده و در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت حقوقی مستقل، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. در دوره پیش رشد تا سقف 7 میلیون تومان از واحد فناور حمایت خواهد شد.

 
2-
 دوره رشد:

دوره­ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. در این دوره واحد فناور تا سقف 20میلیون تومان حمایت خواهد شد.