امروز
Skip Navigation Links

آموزش

معرفی واحد آموزش:

واحد آموزش مرکز رشد از سال 1389 در مدیریت مراکز رشد و کارآفرینی شروع به فعالیت نموده است اما از سال 94 در ساختار سازمانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری، واحد آموزش مسئولیت ارائه کلیه خدمات آموزشی به مخاطبان خود را بر عهده دارد. این خدمات براساس استراتژی ها، خط مشی ها و اهداف تعیین شده توسط مدیریت، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 

اهداف واحد آموزش:

  • پرورش مهارت­ های کارآفرینی جهت راه­اندازی و توسعه كسب و كارهای پایدار
  • ارتقاء سطح دانش عمومي نسبت به كارآفريني و توسعه فرهنگ كارآفريني
  • برآورده ساختن نيازهاي آموزش مديريتي، مهارتي و ساير اطلاعات مهم و تأثير گذار بر روند شكل گيري، اجرا و توسعه  كسب و كارهاي كارآفرينانه‌ همراه با فناوری
  • توسعه‌ فرهنگ کارآفرینی برای پیشبرد اهداف صاحبان كسب و كارهاي مبتنی بر دانش در دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی
  • كمك به ايجاد و توسعه ارزش در كسب و كارهاي مبتنی بر دانش با تزريق مستمر دانش و بهره گيري از تجارب ارزنده
  • هدايت صاحبان كسب و كارهاي مبتنی بر دانش براي موفقیت در مسیر تجاری سازی

 

دستاوردهای واحد آموزش:

  • ارتقاء سطح کیفی دوره های آموزشی با تعریف شاخص های دقیق برای انتخاب اساتید، سرفصل ها، امکانات آموزشی؛
  • افزایش میزان استقبال از خدمات آموزشی توسط مخاطبین در گروه های مختلف در طیف های وسیع دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، صاحب ایده و کسب و کار و کارآفرینان جوان؛
  • افزایش حضور افراد فارغ التحصیل و شاغل در کارگاه های آموزشی؛
  • ارتقاء بانک اساتید مرکز کارآفرینی و ایجاد زمینه های مناسب جهت همکاری بلندمدت با اساتیدی که در نظرسنجی‌های صورت گرفته در کارگاه های آموزشی، امتیازات مطلوبی را دریافت نموده اند؛
  • ایجاد ارتباط بیشتر با واحدهای فناور با هدف برطرف نمودن نیازهای آموزشی؛
  • انجام نظرسنجی های شفاهی و کتبی و استفاده از نتایج آنها جهت برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برگزاری دوره های آموزشی؛
  • تاکید در ارائه مطالب کاربردی در کارگاه های آموزشی و تلاش در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی به صورتWorkshop، عملی و کاربردی؛
  • ارتقاء کیفی گواهی نامه های آموزشی مطابق با استانداردها و  به صورت دو زبانه؛
  • کسب اعتبار در زمینه های آموزشی در میان مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه های کشور؛

 

موضوعات دوره های آموزشی که تاکنون به آنها پرداخته شده است:

  • 16 دوره آموزشی با موضوعات مختلف کارآفرینی
  • 17 دوره آموزشی با موضوعات مختلف خلاقیت، ایده یابی و شناسایی فرصت ها
  • 7 دوره آموزشی با موضوعات مختلف مدیریت پروژه
  • 11 دوره آموزشی با موضوعات مختلف آشنایی با مسائل حقوقی شرکت ها
  • 14 دوره آموزشی با موضوعات مختلف مدیریت مالی
  • 12 دوره آموزشی با موضوعات مختلف امکان سنجی طرح های تجاری
  • 16 دوره آموزشی با موضوعات مختلف بازاریابی، فروش و تبلیغات
  • 10 دوره آموزشی با موضوعات مختلف مهارت های فردی، مدیریتی و حرفه ای
  • 4 دوره آموزشی با موضوعات مختلف تجارت الکترونیک

 

اطلاعات آماری میزان آموزش های ارائه شده:

در واحد آموزش از سال 84 تاکنون مجموعا 25595 نفر-ساعت آموزش ارائه شده است:

 

 

فعالیت های واحد آموزش در مرکز رشد تا از سال 89 تا 92:

سال 89

  • مدیریت بر مدیریت ناپذیر به مدت 24 ساعت
  • اصول و فنون مذاکره به مدت 16 ساعت
  • آشنایی با فنون عقد قرارداد (ملاحظات فنی تخصصی) به مدت 4 ساعت

سال 90

  • آشنایی با فنون عقد قرارداد (ملاحظات حقوقی) به مدت 10 ساعت
  • حقوق قراردادها به مدت 10 ساعت
  • بازاریابی و فروش به مدت 32 ساعت
  • تهیه و تدوین طرح کسب و کار به مدت 15 ساعت
  • کار تیمی به مدت 16 ساعت
  • مدیریت بازار و تحقیقات بازاریابی به مدت 24 ساعت

سال 91

  • مدیریت عمومی به مدت 16 ساعت
  • حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع به مدت 8 ساعت
  • آشنایی با تکالیف قانونی و مفاهیم اولیه مالی به مدت 15 ساعت
  • تهیه بودجه جاری شرکت ها به مدت 10 ساعت

سال 92

  • تهیه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی به مدت 18 ساعت
  • اصول و فنون مذاکره به مدت 16 ساعت
  • آشنایی با تکالیف قانونی و مفاهیم اولیه مالی به مدت 18 ساعت
  • قیمت گذاری به مدت 8 ساعت

فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش معاونت رشد مدیریت فناوری و توسعه نوآوری از سال 93 تاکنون:

سال 94

  • تجزیه و تحلیل مالی مبتنی بر کسب و کار با حضور دکتر پیمان مولوی در تاریخ 10و16/2/94 به مدت 16 ساعت
  • آشنایی با مالیات مستقیم و معافیتهای آن با حضور دکتر علیرضا فلاح میرزایی در تاریخ 17/2/94 به مدت 8 ساعت
  • آشنایی با مسائل حقوقی شرکتها با حضور دکتر سید عرفان لاجوردی در تاریخ 11/3/94 به مدت 8 ساعت
  • آشنایی با انواع مالیات و نحوه تنظیم اظهارنامه های الکترونیکی با حضور مهندس رضا احمدپور در تاریخ 9و10/4/94 به مدت 8 ساعت