امروز
Skip Navigation Links

اساسنامه مرکز رشد

1-1مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

 • تأمین محل کار (به صورت اجاره)
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
 • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
 • آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره
 • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

1-2 سازمان مؤسس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده می­گیرد.

1-3واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها از جمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند.

1-4 دوره رشد مقدماتی: دوره­ای حداکثر 6 ماهه است که در آن به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه صنعتی هستند. مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می­شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

1-5 بخش رشد مقدماتی: بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می­گردد.

1-6 دوره رشد: دوره­ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می­شوند. زمان این دوره با تصویب هیات امناء تا 5 سال قابل افزایش است.

ماده2- اهداف

2-1 بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2-2 ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

2-3 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

2-4 ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش­مدار و فناور فعال در زمینه­های فناوری

2-5 بستر سازی به منظور ایجاد فرصت­های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه­های فناوری

2-6 تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

ماده 3- وظایف

3-1 حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت­های مندرج در بند 1-3

3-2 تلاش برای فراهم آوردن حمایت­های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3-3 ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده­های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی­ آنها

3-4 نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

3-5 نظارت بر فعالیت­های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها

3-6 ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره- انجام فعالیت­های زیر توسط مرکز رشد ممنوع است.

 • 1-مشارکت در سهام واحدهای فناوری (مستقر در مرکز رشد)
 • 2-استخدام هیأت علمی
 • 3-انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر:
  • پروژه­های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • پروژه­هایی که با قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می­شود.

ماده 4- ارکان مرکز رشد

4-1 سازمان مؤسس

4-2 هیأت امناء

4-3 مدیر مرکز رشد

4-4 شورای مرکز رشد

ماده 5- هیأت امناء

هیات امناء مرکز رشد همان هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­باشد.

ماده 6- وظایف و اختیارات هیأت امناء

وظایف و اختیارات هیأت امنای مرکز رشد همان وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­باشد.

ماده 7- وظایف مدیر مرکز رشد

7-1 اداره کلیه مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه­های هیأت امناء

7-2 تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

7-3 نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با اهداف پیش­بینی شده

7-4 ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

7-5 برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

7-6 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7-7 ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

ماده8- ترکیب شورای مرکز رشد

8-1 مدیر مرکز رشد (رئیس شورا)

8-2 معاون مرکز رشد (دبیر شورا)

8-3 یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه­های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

8-4 دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیتهای مرکز رشد

8-5 یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

8-6 یک نفر از مدیران شرکتهای خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره: اعضای موضوع بندهای 8-3 لغایت 8-6 شورا به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و به موجب حکم دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب می­شوند.

ماده 9- وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

9-1 تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد

9-2 پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امناء

9-3 تائید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء

9-4 تائید آئین نامه­های اجرایی مرکز رشد

9-5 تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

9-6 بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

9-7 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9-8 پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امناء

ماده10- وظایف سازمان موسس

10-1 تأمین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

10-2 انتصاب مدیر مرکز رشد

10-3 تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

10-4 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیأت امناء

ماده11- مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول آئین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و سایر آیین نامه­های خاصی است که به  تصویب هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­رسد.

ماده12- منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد:

12-1 بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می­گردد.

12-2 کمک­های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

12-3 درآمد حاصل از فعالیت­های مرکز رشد

12-4 عقد قراردادهای پژوهشی و اجرائی با سازمان­های دولتی و غیر دولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده 3

ماده13- تغییر و اصلاح اساسنامه

هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد هیات امنای مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رسیدگی در کمیته تخصصی فناوری و با تائید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

ماده 14-

 این اساسنامه در 14 ماده و 2 تبصره با توجه به تائید سی و یکمین جلسه کمیته تخصصی فناوری وزارت و به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی مورخ 17/12/81 به تصویب رسیده است.