امروز
Skip Navigation Links

اخذ تاییدیه ارزیابی فنی شرکت اندیشه کاوان نصیر ایرانیان، توسط شرکت فرا بورس

 

شرکت اندیشه کاوان نصیر ایرانیان با مدیریت خانم دکتر معصومه نوجوان پس از شرکت در فستیوال پلیمر که توسط فرا بورس ایران برگزار شده بود موفق به در یافت تاییدیه ارزیابی فنی توسط شرکت فرابورس شد. همچنین این شرکت صلاحیت ورود به بازار دارایی فکری فرابورس را دریافت نمود و اختراع این شرکت با عنوان" ترکیب پلی گلیکول استر و کاربرد آن  به عنوان فعل سطحی در محصولات لاستیکی قالبی" در سایت فرا بورس جهت جذب سرمایه قرار گرفت.