امروز
Skip Navigation Links

ترویج در کارآفرینی

واحد ترویج: برنامه های ترویجی معاونت کارآفرینی با هدف تقویت و بارور کردن بنیة دانش در زمینة کارآفرینی، تعلیم و تربیت کارآفرینان قابل در سطوح مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها، برقراري ارتباط و تبادل تجربيات كارآفرينان به دانشجویان و همچنین کم کردن شکاف میان دانش آکادمیک و نیازهای کاربردی جامعه می باشد. مهمترین فعالیتهای این واحد عبارتند از:

 • ترجمه و گردآوري فرهنگ تخصصي كارآفريني
 • طراحي و تهيه بروشور های معاونت كارآفريني
 • برگزاری نشستی با کارآفرینان و نوآوران ملی
 • ایجاد کتابخانه تخصصی کارآفرینی

 

نشست های برگزار شده در مر کز کارآفرینی:

 • نشستی با بانوان كارآفرين با حضور سرکار خانم مهندس فاطمه مقيمي (مدیرعامل شرکت کشتی رانی و حمل و نقل بین المللی سدید بار) و سرکارخانم مهندس بنفشه صدیق (مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی شیگال) در تاریخ 5 خرداد 87
 • نشستي با كارآفرينان ملي با حضور مهندس محمد محمودي (مشاور دفتر کارآفرینی وزارت کار)، مهندس سعيد مختاري موسوي (مدیرعامل شرکت همدان ماشین) و مهندس بابك بختياري (مدیرعامل شرکت آیس پک ایرانیان) در تاریخ 7 خرداد 87
 • نشستی با کارآفرینان جوان با حضور مهندس امیر عسکری راد و مهندس رضا دیوان دری از شرکت صنایع نوین پایامد الکترونیک در تاریخ 15 مهر87
 • نشستی با کارآفرینان ملی با حضور جناب آقای بهروز فروتن (مدیرعامل شرکت صنایع غذایی بهروز) در تاریخ 14 آبان 87
 • سلسله نشست هایی با فناوران کارآفرین با حضور مهندس محمد مهدی فنایی (مدیرعامل شرکت الکتروکویر) و مهندس علی صادقی (مدیرعامل شرکت ذوب فولاد اردکان) درتاریخ 4 خرداد 88
 • نشست فناوران کارآفرین با حضور مهندس رضا حمیدی (مدیرعامل شرکت فرش مشهد) و مهندس جواد خوانساری (مدیرعامل شرکت ساختمانی هریسون) با حضور 11 خرداد 88
 • نشست کارآفرینان و نوآوران ملی با حضور مهندس داود عابدی آملی (مدیرعامل شرکت مهد تابان (تاژ)) و جناب آقای علی محمد رجالی (مدیرعامل شرکت ظریف مصور) در تاریخ 29 آذر 88