امروز
Skip Navigation Links

آمار و گزارش‌ها

1- معرفی

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده­اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي‌كند. این مدیریت از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه­اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و ارائه خدمات تخصصي در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات حمايت مي­نمايد. هدف از اين امر تحقق نوآوري و شكوفايي در فناوري كشور و ايجاد فرهنگ كسب ثروت از طريق فناوريهاي روز جهان مي­باشد

در اين راستا خدمات زير ارائه مي­گردد:

 • ارائه خدمات در جهت تسريع رشد واحدهاي پذيرفته شده
 • ارزيابي و مشاوره در جهت اصلاح و بهبود طرحها و ايده­هاي ارائه شده به این مدیریت
 • تامين محل كار و ارائه خدمات اوليه اداري
 • معرفي جهت استفاده از خدماتآزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه اميركبير
 • نظارت بر روند رشد و تحليل مستمردستاوردها بمنظور افزايش كارايي
 • جهت دهي به طرحها و ايده­ها به منظور رفعنيازهاي فناورانه كشور

2- فضای استقرار در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

محل استقرار و ظرفیت جذب واحدهای فناور طی سالهای فعالیت تاکنون در جدول شماره 1 نشان از آن دارد که در ابتدای تأسیس، مجموعه برای جذب ایده­های فناورانه و حمایت از صاحبان ایده، دارای محدودیت فضای استقرار بوده و با توجه به این امر تا سال 1392 معرفی این مدیریت و خدمات قابل ارائه از طریق سایت، نمایشگاه­ها و برنامه­های ترویجی در سطح دانشجویان یا ارتباطات چهره به چهره انجام می­شد و ساز وکار مدونی برای جذب واحدهای فناور و یا تبلیغات گسترده در سطح دانشگاه انجام نشد. با این حال همواره متقاضیان ورود به مدیریت فناوری و توسعه نوآوری از ظرفیت موجود بیشتر بوده ­اند

 • جدول 1- محل استقرار و ظرفیت جذب واحدهای فناور در سالهای مختلف 

  ردیف

  سال

  محل

  مساحت مربوط به واحدهای فناور (متر مربع)

  ظرفیت جذب

  ( اتاق)

  تعداد واحد فناور*

   

  تعداد متقاضیان ورود به مرکز

  1

  1383

  ساختمان فاتح

  0

  0

   

  ***

  2

  1384

  دانشکده نساجی

  0

  0

   

  ***

  3

  1385

  ساختمان فرهاد

  450

  15

  7

  ***

  4

  1386

  ساختمان بالاور

  554

  15

  15

  ***

  5

  1387

  ساختمان بالاور

  554

  15

  11

  46

  6

  1388

  ساختمان بالاور

  554

  15

  17**

  29

  7

  1389

  ساختمان سعید

  448

  19

  17

  21

  8

  1390

  ساختمان سعید

  448

  19

  19

  27

  9

  1391

  ساختمان سعید

  448

  19

  24

  49

  10

  1392

  ساختمان سعید

  448

  19

  24

  85

  11

  1393

  ساختمان جدید

  730

  36

  14

  103

  12

  1394

  ساختمان جدید

  1500

  60

  24

  28

   

  *در سال 1386 در اتاقهای این مدیریت، مجموع واحدهای رشد و پیش رشد و آزمایشی مستقر بودند، منظور از واحد آزمایشی آنست که واحد تا زمان برگزاری جلسه شورا در محل این مدیریت مستقر می­گردید و در صورت تأیید شورا، استقرار از زمان ورود به محل محاسبه می­شد و در صورتی که در شورا تایید نمی­گردید باید محل استقرار را تخلیه می­نمود.

  **تعداد واحدهای تحت حمایت بیش از ظرفیت اعلام گردیده زیرا دو واحد بصورت غیر مستقر تحت پوشش حمایتی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری قرار گرفته بودند.

  *** اطلاعات در دست نمی­باشد. 

  فضای فیزیکی مجموعه از سال 89 تاکنون مطابق با نمودار شماره 1 می­باشد.

                                                      

   

  نمودار 1- مقایسه فضای فیزیکی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری طی سالهای مختلف

3- معرفی بخشهای مختلف مدیریت فناوری و توسعه نوآوری به همراه نمودارهای آماری مربوطه

کادر کارشناسان این مدیریت، طی سالها به طرحریزی زیرساختهای لازم جهت توسعه و گسترش فعالیتهای مدیریت فناوری و توسعه نوآوری پرداخته­اند که این کار با استفاده از تجربیات اندوخته شده آنان و با تدوین آیین نامه­های مربوط به پذیرش، استقرار، ارزیابی، خروج و ... آغاز و با تدوین استراتژی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری که پروژه ای دو ساله با همکاری کلیه اعضای مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و مشاور پیاده سازی استراتژی تدوین گردید، نهایی شد.

هدف اصلی تدوین استراتژی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری:

 • تعیین جهت گیری های کلی سازمان و تشریح اصول برای کارگزاران فعلی و آتی
 • تعیین محورهای اصلی و فرعی حرکت سازمان
 • تعیین اهداف اصلی سازمان با بهره گیری از قوانین پایه و تجارب گذشته
 • لزوم تعریف نقشه راهی که منبعث از تفکر جمعی شامل مدیران، کارشناسان و ذینفعان باشد
 • تعیین اهداف کمی قابل دسترسی بعنوان راهنمای حرکت سازمان

1-3- بخش پذیرش/ ارتباطات/اطلاع رسانی:

الف- فعالیتهای این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

 • ارائه اطلاعات کامل به متقاضیان شامل: معرفی، شرح خدمات ، وضعیت جاری، شرایط و ملاکهای پذیرش، ارائه فرمها و...
 • ثبت پذیرش و تشکیل پرونده برای متقاضیان
 • انجام پیگیریها و اطلاع رسانی در خصوص پرونده­های جاری تا تعیین تکلیف شورا
 • انجام هماهنگی با اعضای شورا جهت تشکیل جلسات شورا
 • برگزاری جلسات معارفه برای واحدهای جدیدالورود جدید
 • طراحی استندها و بروشورهای تبلیغاتی مورد استفاده جهت معرفی واحدهای فناور (بروشور، پوستر، استند...)
 • برنامه­ريزي و شركت مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و واحدهای فناور در نمايشگاهها، همایشها و...
 • جمع آوري، ارسال و دریافت گزارشات و اخبار مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و واحدها به رسانه ها و مؤسسات ديگر.
 • بروز رسانی بانک اطلاعاتی محتوایی مجموعه­های مرتبط کشور
 • اطلاع رساني و تبليغات دوره­های آموزشی
 • آرشیو اطلاعات برگزاری دوره­ها (فیلم، صوت، جزوه، محتوا و...
 • تهیه و برنامه ریزی هدایا و اقلام تبلیغاتی برای معرفی مجموعه
 • رابط بین مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و معاونت فناوری وزارت علوم و تحقیقات، معاونت فناوری ریاست جمهور، کلیه مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاهها و ...
 • در نمودار 2 ظرفیت جذب واحدهای فناور در این مدیریت از سال 89 تا پایان 93 به همراه تعداد متقاضیانی که درخواست ورود به مجموعه را داشته­اند، ترسیم شده است.

   

  نمودار 2- اطلاعات پذیرش متقاضیان در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

 

2-3- بخش ارزیابی طرحهای جدید:

فعالیتهای این بخش شامل موارد ذیل می­باشد:

 • ارائه راهنمایی­های تخصصی به مراجعین به منظور تهیه طرح توجیهی
 • بررسی طرحهای ورودی بهمدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • ارتباط با اساتید و هماهنگیهای لازم جهت بررسی فنی طرحهای ورودی بهمدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • جلسه با اساتید در ارتباط با بررسی فنی طرحهای ورودی
 • بررسی نتایج کارشناسی و ارائه نتایج بررسیها به شورایمدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • مشاوره به واحدهای فناور در جهت تنظیم برنامه کاری
 • تکمیل بانک اساتید همکار بامدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • ایجاد تغییرات و به روز رسانی فرمهای پذیرش
 • بروز رسانی بانک اطلاعات واحدهای فناور، پیگیری و استمرار ارتباط با واحدها
 • نگهداری و بروز رسانی پرونده های واحدهای فناور (بایگانی و نگهداری سوابق نظارت و ارزیابی واحدهای فناور در پرونده فیزیکی و الکترونیکی)
 • ارتباط با انجمنهای علمی و کانون فارغ التحصیلان جهت همکاریهای لازم بامدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • بررسی واحد های پذیرفته شده بر اساس برنامه­های کاری داده شده در طرح توجیهی

واحدهای مستقر در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری در 4 حالت متفاوت پذیرش می­شوند که شامل موارد ذیل می­باشند:

 • واحدهایی که جهت ورود به دوره پیش رشد آماده می­شوند
 • واحدهای مستقر در دوره رشد مقدماتی
 • واحدهای مستقر در دوره رشد
 • واحدهای دانش بنیان
 • در نمودار 3 تعداد این واحدها به تفکیک نوع و سال آورده شده است.

  نمودار3- وضعیت واحدهای فناور مستقر به تفکیک سال

   

3-3 بخش نظارت و ارزیابی واحدهای فناور:

فعالیتهای این بخش شامل موارد ذیل می­باشد:

 • تدوین محتوا و مدیریت جلسات هم افزایی و نگهداری سوابق و ارائه گزارش از جلسات
 • ارائه گزارش سالیانه ارزیابی واحدهای فناور به مدیریت مجموعه و استفاده از آن در گزارشات درخواستی وزارت علوم، ستاد ریاست جمهوری، معاونت پژوهشی دانشگاه و ...
 • جمع بندی و تدوین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر بازخورد نظرات دریافتی از واحدهای فناور
 • تدوین و بروز رسانی دفترچه راهنمای نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای فناور و برنامه­ریزی آموزشی مربوط به آن
 • تهیه برنامه زمانبندی و اجرای فرآیند ارزیابی واحدهای فناور
 • اجرای بازدیدهای دوره­ای از واحدهای فناور
 • تهیه گزارش از بازدیدهای صورت گرفته (ارائه گزارش به واحد مربوطه و مدیریت)
 • ارائه گزارشات مربوط به تعیین وضعیت واحدهای پیش رشد و رشد به مدیریت و تهیه فایل گزارش برای جلسات شورا

  پس از انجام فرآیند ارزیابی واحدهای فناور که در دوره­های زمانی مشخص انجام می­شود، در خصوص ادامه فعالیت واحدها تصمیم گیری می­شود.

  واحدهایی که پس از اتمام فعالیت از این مدیریت خارج می­شوند به 4 گروه تقسیم می­شوند:

  1- خروج موفق:

  خروج موفق واحد فناور با شرایط ذیل حاصل می­گردد:

 • ثبت شرکت انجام شده باشد.
 • تولید محصول مرتبط با ایده محوری بصورت نیمه صنعتی انجام گردد. (در مواردی که ایده محوری به گونه‌ای باشد که تولید نیمه صنعتی معنی نداشته باشد مثلا تولید نرم‌افزار سفارش محور، موضوع با شرایط خاص خود سنجیده و اعلام نظر می‌گردد.)
 • قرارداد فروش محصول و یا اسناد مربوطه در پرونده واحد فناور موجود باشد.
 • واحد فناور توان عقد قرارداد فروش با مشتری خود را داشته باشد. 
 • واحد از نظر چارت سازمانی و سازماندهی به یک شرکت منسجم و مستقل تبدیل شده باشد.
 • دستیابی واحدفناور به میزانی از دانش مدیریتی که بتواند تیم خود را هدایت و رهبری نماید. 
 • داشتن برنامه‌ریزی مناسب تامین سرمایه برای ادامه فعالیت، بطور مثال توان مشارکت با سرمایه‌گذار و ارائه مستندات مبنی بر جذب سرمایه‌گذار .

  2- خروج ناموفق:

  در صورتیکه واحد فناور شرایط خروج موفق را نداشته باشد و یا در تعهدات خود نسبت به مدیریت فناوری و توسعه نوآوری کوتاهی کرده و یا از ضوابط و مقررات عدول نموده باشد، در این صورت پیشنهاد خروج ناموفق واحد برای طرح در جلسه شورا آماده می‌گردد و با تایید شورای مدیریت فناوری و توسعه نوآوری حکم خروج ناموفق واحد صادر می‌شود.

  3- خروج واحدهایی که جهت آمادگی به دوره پیش رشد پذیرفته شده­اند.

  شامل واحدهایی می­باشد که بصورت آزمایشی در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری مستقر شده­اند ولیکن شرایط ورود به این مدیریت را طی این مدت حاصل نکردند.

  4- توقف فعالیت:

  در این حالت واحد فناور بنا به دلایلی از قبیل مشکلات اقتصادی، سفر خارج از کشور اعضاء گروه و ... تا مدتی نمی­تواند فعالیت نماید لذا درخواست شرکت مربوطه در شورای مدیریت فناوری و توسعه نوآوری بررسی شده و تصمیم گیری می­شود.

   

  نمودار 4- وضعیت واحدهای خارج شده از مدیریت فناوری و توسعه نوآوری به تفکیک سال

  نمودار 5- مقایسه تعداد واحدهای خارج شده و واحدهای پذیرفته شده در هر سال

3-4 بخش مالی /اداری/پشتیبانی

الف فعالیتهای این بخش شامل موارد ذیل می­باشد:

 • تنظیم نحوه اعطای کمکهای مالی خارج از اعتبارات تعریف شده
 • پیگیری بازپرداخت وامها و حمایتها
 • مدیریت قراردادهای حقوقی با واحدهای فناور
 • مدیریت اختصاص امکانات فیزیکی مجموعه
 • مدیریت تعاملات مالی با واحدهای فناور
 • مدیریت اموال و تجهیزات فیزیکی مجموعه
 • انجام امور مربوط به درآمدهای متفرقه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • شناسایی و بروز رسانی منابع مالی حمایتی برای واحدهای فناور
 • نظارت بر رعایت مقررات تردد و حضور افراد در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری
 • مسئولیت هماهنگی و اجرای شرکت در نمایشگاهها
 • پشتیبانی تدارکاتی از برگزاری دوره­های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری


 • انجام امور رییس دفتر مدیریت شامل:
 • پاسخ به تماس تلفنی با مدیریت و هماهنگی با وی
 • مسئولیت دبیرخانه
 • نظارت بر کار نیروهای خدماتی
 • دریافت نامه ­ها، اوراق، پرونده­ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه ریاست و پیگیری آنها
 • تفکیک و توزیع نامه­ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها
 • حفظ و نگهداری و بایگانی کردن نامه­ها، پرونده­ها و گزارشات در محلهای مخصوص
 • ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص
 • تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیر با واحدها و کارشناسان و مراجعین و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات
 • همکاری با کلیه واحدهای فناور حسب مورد
 • ارسال و مراسلات نامه­ها
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی و جلسات خارج از مدیریت فناوری و توسعه نوآوری (شوراها و همایشها)
 • شناسایی و تدوین فرایندهای کاری دفتر مدیریت
 • جلوگیری از تکرار و تداخل و یا اشتباهات مکاتبات اداری
 • پیگیری شکایات واحدها در خصوص ارائه خدمات

  اعتبارات حمایتی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری شامل اعتبارات تخصیص یافته در دوره پیش رشد و رشد و همچنین اعتباراتی می­باشد که از سایر نهادها به این امر تخصیص می­یابد از جمله این اعتبارات در سالهای اخیر اعتبارات فن آفرینی بوده که از طرف نهاد ریاست جمهوری در اختیار مدیریت فناوری و توسعه نوآوری قرار گرفت. در جدول 2 این موارد به تفکیک آورده شده است.

  جدول 2- میزان حمایتهای صورت گرفته از واحدهای فناور (میلیون ريال)

  سال

  1387

  1388

  1389

  1390

  1391

  1392

  1393

  خرداد 94

  میزان حمایت پیش رشد و رشد

  972

  588

  572

  570

  625

  500

  354

  170

  میزان حمایت فن‌آفرینی

  0

  1225

  675

  1850

  750

  250

  0

  0

   

   

    

  نمودار 6- میزان حمایت پیش رشد، رشد و فن آفرینی از واحدهای فناور به تفکیک سال (میلیون ريال)

   اعتبارات حمایتی که به واحدهای فناور پرداخت می­شود بعد از خروج واحدها از مدیریت فناوری و توسعه نوآوری، باز پس گرفته می­شود این موارد به تفکیک سال در جدول و نمودار ذیل آمده است.

  لازم به توضیح است از بهمن ماه 1393 تاکنون تعداد 11 واحد فناور به مرکز اضافه شده­اند که متقاضی اعتبارات حمایتی می­باشند.

  جدول 3- بازپرداخت اعتبارات حمایتی (میلیون ريال)

  سال

  1387

  1388

  1389

  1390

  1391

  1392

  1393

  خرداد 94

  بازپرداخت اعتبارات حمایتی

  25

  0

  210

  260

  595

  952

  692

  53

   

 • نمودار 7- بازپرداخت اعتبارات حمایتی (میلیون ريال)

 • درآمد مدیریت فناوری و توسعه نوآوری حاصل از خدماتی که به واحدهای فناور و یا سایر افراد بنا به صلاحدید مدیریت ارائه می­شود که شامل اجاره کارگاه، اجاره اتاق، درآمد بالاسری کارگاه و ... می­باشد.

 • جدول 4- درآمد حاصل از ارائه خدمات مدیریت فناوری و توسعه نوآوری (میلیون ريال)

  سال

  1387

  1388

  1389

  1390

  1391

  1392

  1393

  خرداد 94

  درآمد حاصل از خدمات مرکز رشد و کارآفرینی

  110

  216

  177

  444

  656

  500

  727

  198

   

   

  نمودار 8- درآمد حاصل از ارائه خدمات مدیریت فناوری و توسعه نوآوری (میلیون ريال)

  3-5- بخش آموزش و مشاوره:

  فعالیتهای این بخش شامل:

  · بهینه­سازی عناوین آموزشی و زمان مناسب هر آموزش حضوری و غیر حضوری بر اساس نیازهای واحدهای فناور طبق نظرات کمیته تخصصی آموزش

  · سنجش و گزینش و تکمیل بانک اطلاعات اساتید، مشاورین و اظهار نظرهای فنی

  · اطلاع رسانی و تبلیغات دوره­ها

  · ثبت نام مالی و تدارکات دوره­ها

  · تهیه گزارش دوره­های آموزشی، گزارش مالی و بررسی فرمهای ارزشیابی

  · برنامه ریزی سالیانه اجرای آموزشها

  · برگزاری دوره­ها

  · تبدیل لیست اسامی به گواهینامه­های امضا شده

  · آرشیو اطلاعات برگزاری دوره­ها (فیلم، صوت ، جزوه، محتوا و ..)

  · آرشیو محتوای دوره­ها

  · تهیه فیلم از کلاسها

  · تهیه بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان

  · قراردادهای اساتید دوره­ها، خرید خدمت و پروژه­ها (تنظیم، توشیح، دستور پرداخت و .. )

  · تعیین و درخواست دوره­ها

  · پیگیری وضعیت واحدهای مشاوره گرفته از واحد مشاوره

  دوره­های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری پس از نیازسنجی از واحدها برنامه ریزی شده و سبد آموزشی جهت برگزاری آنها تهیه می­شود. در این دوره­های آموزشی علاوه بر واحدهای فناور، دانشجویان و سایر علاقه مندان نیز می­توانند شرکت نمایند.

  آموزش مجازی واحد آموزش و مشاوره مدیریت فناوری و توسعه نوآوری:

  آموزش مجازی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری شامل فایلهای صوتی می­باشد که توسط واحد آموزش و مشاوره برای واحدهای فناور و کارکنان توسط پست الکترونیکی ارسال می­شود. این فعالیت از اسفند 93 آغاز شده است که طی اسفندماه به میزان 3.5 نفر- ساعت بوده است.

   

   

  نمودار 9- نفرساعت آموزش حضوری واحد آموزش و مشاوره

  جدول 5- لیست دوره­های آموزشی برگزار شده از سال 84 تا خرداد 94

  ردیف

  عنوان کلی

  عناوین دوره­های برگزار شده

  تعداد دوره­ها

  نفر ساعت شرکت کننده

  1

  کارآفرینی

  مقدمه ای بر کارآفرینی

  خویش فرمای خلاق

  کارآفرینی در حوزه ICT

  کارآفرینی سازمانی

  کارآفرینی در حوزه تجارت الکترونیک

  کارآفرینی سازمانی

  کارگاه بین المللی کارآفرینی

  آشنایی با مبانی کارآفریني

  آشنایی با راه اندازي كسب و كار

  مبانی کارآفرینی و خلاقیت

  کلیدهای موفقیت درکارآفرینی

  15 دوره

  40740

  2

  خلاقیت، ایده­یابی و شناسایی فرصتها

  خلاقیت و کارآفرینی

  خلاقیت و نوآوری

  خلاقیت فردی و گروهی

  خلاقیت

  خلاقیت نظام یافته

  راهکارهای خلاقیت نظام یافته (TRIZ)

  فنون ایده یابی و شناسایی فرصت ها

  کاربرد نوآوری نظام یافته در حل مسائل کسب و کار

  16 دوره

  33768

  3

  مدیریت پروژه

  رهبری و مدیریت پروژه

  سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP))

  7 دوره

  16576

  4

  آشنایی با مسائل حقوقی شرکتها

  آشنایی با مراحل ثبت شرکت ها

  مجوزهای لازم در راه اندازی کسب و کار

  آشنایی با فنون عقد قرارداد (ملاحظات فنی تخصصی و حقوقی)

  حقوق قراردادها

  مجوزهای لازم در راه اندازی کسب و کار

  حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

  حقوق کسب و کار

  آشنایی با مسائل حقوقی شرکت ها

  11 دوره

  19380

  5

  مدیریت مالی

  جذب منابع مالی

  مهندسی هزینه

  مدیریت هزینه

  تجزیه و تحلیل مالی مبتنی بر کسب و کار

  تهیه بودجه جاری شرکت ها

  آشنایی با تکالیف قانونی و مفاهیم اولیه مالی

  قیمت گذاری

  آشنایی با تکالیف قانونی و مفاهیم اولیه مالی

  تهیه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی

  تامین منابع مالی

  آشنایی با مالیات مستقیم و معافیتهای آن

  13دوره

  44892

  6

  امکان سنجی طرح های تجاری

  تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business plan)

  ارزیابی تجاری یک ایده

  11 دوره

  34854

  7

  بازاریابی، فروش و تبلیغات

  مدیریت فروش

  اصول بازاریابی

  کارگاه بازاریابی و تجاری سازی نتایج تحقیقات

  بازاریابی و مدیریت فروش

  کلیدهای طلایی کار تیمی

  مهندسی تبلیغات خلاق

  روش های نوین در مدیریت فروش

  بازاریابی و فروش

  مدیریت بازار و تحقیقات بازاریابی

  بازاریابی و فروش

  فروش

  16 دوره

  104904

  8

  مهارتهای فردی، مدیریتی و حرفه ای

  مدیریت زمان

  کار تیمی

  مدیریت بر مدیریت ناپذیر

  مدیریت عمومی

  اصول و فنون مذاکره

  10 دوره

  32512

  9

  تجارت الکترونیک

  کسب و کار اینترنتی

  تجارت الکترونیک

  4 دوره

  2646

  10

  بورس و اوراق بهادار

  آشنایی با بورس اوراق بهادار

  2 دوره

  260

  11

  مجموع

  105 دوره

  330532

   

   

  دوره­های آموزشی پیش بینی شده مدیریت فناوری و توسعه نوآوری برای سال جاری شامل بازاریابی، فروش، تبلیغات، نحوه شرکت در نمایشگاهها، مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها، قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی، قوانین مرتبط با بیمه، مهارتهای مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، اصول و فنون مذاکره و مهارتهای ارائه و معرفی محصول و خدمات می­باشد.  

 • 4- حمایت از شرکتهای دانش بنیان:

با عنایت به قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 17 قانون برنامه پنجم و ماده 154 قانون برنامه چهارم و با توجه به نیاز موجود، دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به تصویب برنامه­های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان نموده است.

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف شکل دهی شرکتهای دانش بنیان و تبدیل پژوهشهای بنیادی به فناوریهای مورد نیاز کشور، نخبگان دانشگاهی را در مسیر تبدیل ایده به محصول یاری می­کند.

مأموریت این مدیریت ایجاد زیر ساخت لازم به همراه پشتیبانی­های مؤثر شرکتهای دانش بنیان می­باشد تا آنها را در جهت تجاری سازی موفق محصولات/خدماتشان یاری نماید و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره­مند گردند.

شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دو دسته شرکتهای دانش بنیان حمایتی و دانش بنیان دانشگاهی تقسیم می­شوند.

4-1- شرکتهای دانش بنیان حمایتی:

مجموعه­های فناور رشد یافته در قالب شرکتها یا مؤسسات خصوصی و تعاونی هستند که حداقل شاخصهای رشد یافتگی این مجموعه­ها عبارتند از:

 • دارا بودن محصول یا خدمات با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا
 • داشتن طرح تجاری و عملیات زمان بندی شده مناسب

نکته: لازمست در طرح تجاری بازار مناسب، توان مدیریتی، ساختار نیروی انسانی، گردش مالی لازم برای توسعه فعالیت شرکت دیده شده باشد.

رویه­های پذیرش، نظارت و ارزیابی، آموزش و مشاوره، امور مالی و عقد قراردادها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکتها و نحوه استقرار و خروج آنها توسط مجموعه ستاد مدیریت فناوری و توسعه نوآوری در حال تدوین می­باشد.

4-2- شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی:

شرکتهایی هستند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت وابسته به دانشگاه امیرکبیر فعالیت می­نمایند.

نحوه شکل گیری و تعامل دانشگاه با این دسته از شرکتها در حال حاضر در یک گروه کارشناسی مورد بررسی می­باشد.

 

همچنین مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تأسیس پارک علم و فناوری زمینی به مساحت 000/30 مترمربع در منطقه شهریار تهیه نموده است. در حال حاضر یک سوله در آن احداث گردیده و قابلیت احداث 15 سوله دارد.

جهت تکمیل موارد ذیل در پارک علم و فناوری دانشگاه نیاز مالی وجود دارد که باید مرتفع گردد:

 • پست برق صنعتی
 • گاز با مصرف صنعتی
 • احداث سوله­های بیشتر
 • تکمیل و تجهیز ساختمان اداری برای شرکتها
 • تکمیل سیستمهای برق، آب و فاضلاب و گاز در محوطه پارک

 

تصویر 1- نمایی از محوطه زمین واقع در شهریار

تصویر 2- نمایی از ساختمانهای در حال احداث