امروز
Skip Navigation Links

نشست راه اندازی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در مرکز رشد (برج فناوری ابن سینا)

نشست راه اندازی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در مرکز رشد (برج فناوری ابن سینا) برگزار شد. مشروح مراسم: ...
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت را در این دانشگاه راه اندازی می کنند . 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست راه اندازی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در مرکز رشد (برج فناوری ابن سینا ) این دانشگاه گفت: مقدمات ایجاد دفتر فراهم‌شده و می‌توان با کمک آن فناوری ها را تبدیل به محصول کرده و روی آن سرمایه گذاری کرد .
دکتر مالک نادری افزود: در این چارچوب، تعاملاتی با مجموعه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی آغاز و با توجه به وجود رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی کبیر، ارتباطات خوبی با مجموعه بیمارستان های علوم پزشکی برقرار شد اما نیاز بود که این همکاری ها منجسم و هدفمند باشد. 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با بیان این که توسعه فناوری های سلامت بدون جضور مهندسان امکان پذیر نیست، اظهار داشت: سیستم های هوشمند ، کنترلی و پیشنهادها در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند و طراحی، تولید و کاربرد اینها میسر است. 
دکتر حمیدرضا مقیمی یادآوری کرد: بعد از تاسیس مدیریت های فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی بویژه دانشگاه شهید بهشتی بحث بر سر این موضوع بود که خود را به دانشگاه فنی و مهندسی نزدیک تر کنیم با توجه به سوابق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تفاهم نامه هایی در این ارتباط امضا و همایش های مشترکی نیز برگزار شد. 
وی افزود: در پی این تفاهم نامه و همایش های مشترک مقرر شد دفتر و مرکز فناوری مشترک و یا کانون همبستگی مشتمل بر رشته های علوم پزشکی و فنی و مهندسی ایجاد شود. 
مقیمی افزود: با تاسیس این کانون، می توان در تعامل مهندسان و همکاران حوزه سلامت در تاسیس شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و اجرای پروژ ها و مشکلات در نقل و انتقالات مالی همکاری داشت. این مساله در جلساتی با معاونان وزارت بهداشت و درمان و جلسات دیگر با روسای دانشگاه مطرح می شود. 
در این نشست فناوری ها و محصولاتی که در مجموعه برج فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام شده به حاضران معرفی شد.