امروز
Skip Navigation Links

بازدید مدیران اقتصادی سفارت هلند از مدیریت فناوری

بازدید اعضای شرکت  و نمایندگان اقتصادی سفارت هلند از مدیریت فناوری، شرکتهای دانش بنیان و تیم های فناور در حوزه های آب، خاک، انرژی، محیط زیست و سلامت جهت ایجاد همکاری های مشترک