امروز
Skip Navigation Links

بازدید ریاست واساتید دانشگاه دمشق از برج فناوری


روز چهارشنبه 97/11/10 ریاست دانشگاه دمشق به همراه کلیه رئسای دانشکده‌های آن دانشگاه از شرکت های دانش بنیان و تیم های فناور برج ابن سینا بازدید کرده و با کلیه دستاوردهای فناوران دانشگاه امیرکبیر آشنا شدند.