امروز
Skip Navigation Links

معرفی بخشها

پذیرش و روابط عمومی

 • ارائه اطلاعات کامل به متقاضیان شامل: معرفی، شرح خدمات ، وضعیت جاری، شرایط و ملاکهای پذیرش، ارائه فرمها و...
 • ثبت پذیرش و تشکیل پرونده برای متقاضیان
 • انجام پیگیری‌ها و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های جاری تا تعیین تکلیف شورا
 • انجام هماهنگی با اعضای شورا جهت تشکیل جلسات رشد
 • برگزاری جلسات معارفه برای واحدهای جدیدالورود
 • برنامه ريزي و شركت مرکز و واحدهای فناوردرنمايشگاهها، همایشها و...
 • جمع آوري، ارسال و دریافت گزارشات واخبارمركزو واحدها به رسانه‌ها و موسسات ديگر
 • رابط بین مرکز رشد و معاونت فناوری وزارت علوم و تحقیقات ، معاونت فناوری ریاست جمهور، کلیه مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ها...

کارگاه و بررسی طرح ها

 • بررسی طرح های ورودی به مرکز رشد
 • ارتباط با اساتید و هماهنگی های لازم جهت بررسی های فنی طرح های ورودی به مرکز رشد
 • جلسه با اساتید در ارتباط با بررسی فنی طرح های ورودی
 • بررسی نتایج کارشناسی و ارائه نتایج بررسی ها به شورای مرکز رشد
 • تکمیل بانک اساتید همکار با مرکز رشد
 • ایجاد تغییرات و به روز رسانی فرم های پذیرش
 • بروز رسانی بانک اطلاعات واحدهای فناور ، پیگیری و استمرار ارتباط با واحدها
 • نگهداری و بروز رسانی پرونده های واحدهای فناور (بایگانی و نگهداری سوابق نظارت و ارزیابی واحدهای فناور در پرونده فیزیکی و الکترونیکی )
 • ارتباط با انجمن های علمی و کانون فارق التحصیلان جهت همکاری های لازم با مرکز رشد
 • بررسی واحد های پذیرفته شده بر اساس برنامه های کاری داده شده در طرح توجیهی

نظارت و ارزیابی

 • ارائه گزارش سالیانه ارزیابی واحدهای فناور به ریاست مرکز و استفاده از آن در گزارشات درخواستی وزارت علوم ، ستاد ریاست جمهوری ، معاونت پژوهشی دانشگاه و ...
 • تدوین محتوا و مدیریت جلسات هم افزایی و نگهداری سوابق و ارائه گزارشات از جلسات
 • جمع بندی و تدوین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر بازخورد نظرات دریافتی از واحدهای فناور
 • تدوین و بروز رسانی دفترچه راهنمای نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای فناور و برنامه ریزی آموزشی مربوطه بدان
 • تهیه برنامه زمانبندی و اجرای فرآیند ارزیابی واحدهای فناور
 • اجرای بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای فناور
 • تهیه گزارشات از بازدید (ارائه گزارش به واحد و مدیریت مرکز رشد )
 • ارائه گزارشات مربوط به تعیین وضعیت واحدهای پیش رشد و رشد به مدیریت و تهیه فایل گزارش برای جلسات شورا

آموزش و مشاوره

 •  بهینه سازی عناوین آموزشی و زمان مناسب هر آموزش حضوری و غیر حضوری بر اساس نیازهای واحدهای فناور طبق نظرات کمیته تخصصی آموزش 
 • سنجش و گزینش و تکمیل بانک اطلاعات اساتید مشاورین و اظهار نظرهای فنی
 • اطلاع رسانی و تبلیغات، ثبت نام مالی و تدارکات  دوره ها
 • تهیه گزارش دوره های آموزشی، گزارش مالی و بررسی فرمهای ارزشیابی
 • برنامه ریزی سالیانه اجرای آموزشها
 • برگزاری دوره ها
 • تبدیل لیست اسامی به گواهینامه ها ی امضا شده
 • آرشیو اطلاعات برگزاری دوره ها (فیلم، صوت ، جزوه، محتوا و ..)
 • آرشیو محتوای دوره ها
 • تهیه فیلم از کلاسها
 • تهیه بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان
 • شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان
 • معرفی واحدها برای گرفتن مشاور
 • ارزیابی خدمات مشاوره

حقوقی و مالی و قراردادها

 • امور حقوقی و قراردادی واحدهای فناور
 • ثبت امور مالی و اعتباری واحدها در رابطه با این مرکز

آموزش دانشجویان فارغ التحصیلان و کارجویان

 • برگزاري سمينارها و دوره آموزشی به صورت مقدماتی و پیشرفته
 • تهيه كتابچه و بروشورهای آموزشي
 • تشکیل بانک اساتید
 • برگزاری نشستی با کارآفرینان و نوآوران ملی
 • طراحي و تهيه بروشور های مرکز كارآفريني
 • ترجمه و گردآوري فرهنگ تخصصي كارآفريني