امروز
Skip Navigation Links

اهداف و ماموریت ها

مطالعات انجام شده نشان می دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوری و اقتصاد مبتنی بر آن، نقش بسیار موثری در توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. لیکن عدم آشنایی موسسات نوپا و یا واحدهای سنتی با شرایط کاری کنونی،بازار مصرف، هزینه های بالای راه اندازی و عدم آشنایی با مدیریت اثرگذاری مدیریت تحول، سبب ناپایداری و ریسک بالای آنها در سالهای ابتدایی تاسیس و یا توسعه می گردد. در همین راستا به منظور حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی، در اکثر کشورها مراکزی بنام مرکز رشد و یا انکوباتور ایجاد شده است. این مراکز معمولاً در یک پارک فناوری و یا یک دانشگاه ایجاد می شوند تا کارآفرین بتواند با دریافت حمایتهای مرکز، دستاوردهای تحقیقاتی، ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و کار تجاری تبدیل نماید.

مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکزی است چند منظوره که براساس مصوبه مورخه 28/08/82 کمیته تخصصی فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده و هدف آن ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافی که مراکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه امیرکبیر برای دستیابی به آنها برنامه ریزی نموده و تلاش می نماید به شرح زیر است:

  • ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فن آوری
  • تجاری سازی و ارتقاء فن آوری بومی، تولید و توسعه فن آوری
  • حمایت از کارآفرینان فن آور
  • جذب و حمایت متخصصین و مخترعین
  • جذب سرمایه گذاران
  • همکاری با سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی
  • ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فن آوری
  • همراهی و همراستایی با طرح های ملی و چشم انداز بیست