امروز
Skip Navigation Links

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از زیرمجموعه های معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد. هدف این مجموعه تبدیل نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصولات مورد نیاز کشور و شکل دهی شرکت های دانش بنیان می باشد. این مدیریت از سه بخش مراکز کارآفرینی، رشد و هدایت شرکت های دانش بنیان تشکیل یافته و ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه تلاش می کند تا با شناسایی نخبگان و صید ایده های ناب و انجام حمایت های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان موفق را فراهم آورد. همچنین با ایجاد زیرساخت لازم به همراه پشتیبانی های مؤثر شرکت های دانش بنیان آنها را در جهت تجاری سازی موفق محصولات و خدماتشان یاری نماید و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره مند گردند.

   
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری سامانه حقوقی دادسان برگزار می‌کند 1398/07/24
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری سامانه حقوقی دادسان برگزار می‌کند 1398/07/06
مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شرکت بید برگ برگزار میکند گپ و گفت 110 قوانین منابع انسانی 1398/07/03
انعقاد تفاهم نامه شرکت سازه کامپوزیت کاوه با کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای شناسایی و اکتساب فناوری‌های بدیع و نوظهور 1398/06/12
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه با همکاری شرکت ارتباط گستر بیدبرگ برگزار می نماید 1398/06/10
جلسه همکاری مشترک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی ایران و صنعتی امیرکبیر برگزار شد. 1398/05/12
مرکز فناوری سامسونگ- امیرکبیر پذیرش تیم های استارتاپی از ابتدای شهریور 98 1398/05/01
نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ فناوری ایران توسط شرکت دانش بنیان این مدیریت برگزار می گردد 1398/03/27