امروز
Skip Navigation Links

شرکت در همایش های علمی

شركت در همايشهاي علمي بين‌المللي از ابزار مؤثر و مفيد در به روزآوري اطلاعات اعضاء هيأت علمي و دانشجويان است. از اين رو دانشگاه با كمك به تسهيل انجام امور اداري مربوط به شركت در همايشها و حمايت مالي از آن اعضاء هيأت علمي و دانشجويان را به شركت در همايشهاي علمي ترغيب مي‌كند. آئين‌نامه و فرم های مربوط به اين فعاليت در سایت  موجود می باشد.