امروز
Skip Navigation Links

علم سنجی و تولیدات علمی

اداره کل امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای هدایت برنامه‌ریزان و سیاستگذاران علمی و پژوهشی و با هدف تهیه و ارائه اطلاعات مستند و تصویری روشن از وضعیت علمی دانشگاه اقدام به انتشار وضعیت بروندادهای علمی اعضای هیات علمی در پایگاه‌های اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی کرده است. در این راستا فعالیت‌های این اداره، مجموعه ای هدفمند از مؤلفه‌های مرتبط و به هم پیوسته جهت توسعه پژوهش و فناوری در راستای نیازهای علمی و فناوری دانشگاه و مؤسسات همکار، شامل موارد ذیل است:

1-ارائه گزارش‌های هفتگی، ماهانه و سالانه از مقالات و استنادهای تولیدات علمی دانشگاه امیرکبیر

2-ارائه گزارش‌های منظم از فعالیت‌های پژوهشی هر یک از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی

3-ارائه فهرست مجلات معتبر و نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ISC

4-ارائه فهرست مجلات معتبر و نامعتبر بین المللی در پایگاه‌های اطلاعاتی ISI، Scopus

 5-ارائه و معرفی فهرست همایش‌های ملی و بین المللی معتبر

6-ارائه گزارش ضریب تأثیر (IF) و میانگین ضریب تأثیر (AIF) مجلات پایگاه ISI

7-معرفی و تهیه نقشه دانش حوزه‌های پژوهشی دانشکده‌های دانشگاه امیرکبیر

8-ارائه گزارش دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین المللی همکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9-گزارش وضعیت رتبه بندی دانشگاه در نظام‌های رتبه بندی‌های ملی و بین المللی همچون Times و QS

10-معرفی اعضاء هیئت علمی حائز بالاترین H-Index مقالات در ISI و Scopus

11-گزارش نقشه دانش دانشگاه امیرکبیر در پایگاه‌های معتبر بین المللی

12-ارائه آخرین اخبار، موفقیت‌ها و کسب عناوین پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجامع علمی ملی و بین المللی از طریق وب سایت پژوهشی دانشگاه