امروز
Skip Navigation Links

تقدير از کتاب آقاي دکتر قديمي در مراسم کتاب سال جمهوري اسلامي ايران-بهمن 95

در روز دوشنبه مورخ 1395/11/19 در مراسم کتاب سال جمهوري اسلامي ايران که با حضور رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر روحاني، وزير محترم ارشاد اسلامي و مولفين، اساتيد و صاحب­نظران حوزه برگزار گرديد، از کتاب "بررسي رفتار هيدروديناميکي شناورهاي پروازي" تاليف آقاي دکتر پرويز قديمي عضو هيات علمي دانشکده مهندسي دريا تقدير بعمل آمد.

در اين مراسم عنوان شد که از بين بيش از 8000 عنوان کتاب داوري شده جمعا 43 کتاب برگزيده و نيز تقدير شدند.

اين انتخاب شايسته را به ايشان، کليه اساتيد، دانشجويان و کارمندان دانشگاه تبريک عرض مي­کنيم.