امروز
Skip Navigation Links

ادغام پروفایل پژوهشی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

 همانطور که پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی مطلع هستید پایگاه استنادی اسکوپوس برای هر نویسنده یک پروفایل پژوهشی ارائه می‌کند که اطلاعاتی مثل وابستگی سازمانی (Affiliation)، تعداد تولیدات علمی هر پژوهشگر، اطلاعات کتابشناختی، تعداد استنادات دریافتی و... را نشان می‌دهد.

تشابه اسمی پژوهشگران، مشکلاتی را در زمینه تشخیص نویسندگان و آثار آنها به وجود آورده است. به این دلیل که ممکن است مقالات شما با نام‌های متعدد و در پروفایل‌های مختلف در پایگاه اسکوپوس نمایه شوند. این امر موجب می‌شود که شاخص‌های علم‌سنجی شما نظیر تعداد مقالات نمایه شده، تعداد استنادات دریافت شده، شاخص اچ و سایر شاخص‌ها کمتر از مقدار واقعی آن‌ها نمایش داده شود. از اینرو ضروری است پژوهشگران محترم، پروفایل‌های متعدد خود را در بانک اطلاعاتی اسکوپوس تحت یک نام واحد و در یک پروفایل یکتا با یکدیگر ادغام کنند.


Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus