امروز
Skip Navigation Links

کسب امتیاز مربوط به معرفی صفحه Google Scholar در گرنت 96

اطلاعیه
اعضا محترم هیات علمی که فعالیت های پژوهشی خود را در پایگاه اطلاع رسانی Google Scholarفعال نموده اند،جهت کسب امتیاز گرنت سال 96،خواهشمند است نسبت به درج آدرس خود درفضای ایجاد شده به این منظور در صفحه شخصی پرتال دانشگاه تا تاریخ 96/3/6اقدام نمایند.
مدیریت امور پژوهشی